FORUT Skoleløpet 2017/18 – Alle trenger et hjem

«Alle trenger et hjem» var opplegget i FORUT Skoleløpet 2017/18. Aksjonen handler om at alle har behov for et hjem, som basis for å bygge tilhørighet, trygghet og en framtid.

Last ned invitasjonsbrosjyre i PDF her.

Ønsker du å gjennomføre opplegget? Ring FORUT på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til forut@forut.no. Du kan se den nyeste aksjonen på forut.no/skolelopet.

Hva er FORUT Skoleløpet?

Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med viktig innsats for jevnaldrende. Elevene skaffer selv sponsorer som betaler enten et avtalt beløp for hver runde eleven løper, eller en fast pris for hele løpet. Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser, eller hele skolen samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og gjør Skoleløpet enkelt å organisere, men skolen forplikter seg til å gjennomføre løpet og sende pengene til FORUT.

Bli kjent med Habisha fra Sri Lanka

Habisha er sju år gammel og har akkurat flyttet inn i et nytt hus etter å ha vært på flukt hele sitt liv. Moren ble som ung jente soldat i den tamilske opprørsbevegelsen under borgerkrigen på Sri Lanka. Krigen endte i 2009, men først nå nesten åtte år senere, har de kunnet flytte hjem til morens opprinnelige hjemsted. Der bor de nå sammen med oldemoren, og er i ferd med å starte sitt nye liv.

Årets aksjon handler om at alle har behov for et hjem, som basis for å bygge tilhørighet, trygghet og en framtid. Temaene blir belyst gjennom møtet med Habisha og moren, og deres nye hverdag i Pallai, nord på Sri Lanka. Habisha har begynt på skolen, men har en god del å ta igjen. Moren må skaffe inntekter til familien, og grunnlaget for at den lille familien kan realisere sine drømmer er det enkle, nye hjemmet de nettopp har flyttet inn i.

Dette får skolen
  • Film om Habisha og morens hverdag. Vi har laget to versjoner av filmen, én for 1.-4. klasse og én for de litt eldre elevene.
  • Hefter med fakta og bakgrunnsstoff, bla. om FNs bærekraftmål og spørsmål til samtale og refleksjon rundt temaer som å være på flukt, viktigheten av å ha et hjem, utdanning, utviklingssamarbeid og global solidaritet. I elevheftet er det et sponsorkort der elevene noterer ned sine personlige sponsorer. Her er også en oversikt over hva pengene som samles inn går til.
  • Veiledning til læreren med informasjon om hvordan aksjonen enkelt gjennomføres.
  • Plakat i størrelsen A3, som henges opp i klasserommet.
  • Diplom som takk for innsatsen til alle elevene som deltar.
Kontantløs aksjon

Vi tilbyr kontantløs aksjon gjennom bruk av elektroniske betalingsordninger i samarbeid med Sparebank1 og Vipps. Alle skoler som deltar vil få tildelt sin egen Spleis-side der innbetalingene gjøres og hvor alle kan følge med underveis på hvor mye skolen samler inn.