FORUT Ungdomsaksjonen

For videregående skoler som ønsker sitt eget solidaritetsprosjekt

Vi samarbeider med videregående skoler om et unikt innsamlingsmål, hvor elevene kan følge resultatene over tid. Vi legger til rette og bidrar også med undervisning der det er ønskelig.

Sandefjord videregående skole er norges største. Skolen har gjennom mange år samarbeidet med FORUT og vår lokale partnerorganisasjon RAHAMA om å gjenbosette flyktninger i nordområdene på Sri Lanka. Filmen er fra da en delegasjon med elever og en lærer fra skolen i 2022 besøkte landsbyene de har finansiert.