Dette mener vi

FORUTs modell for å skape forandring og bidra til en bedre verden er basert på de følgende verdiene.

  • Fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse er sammenhengende hindringer for å leve i verdighet og oppfylle sitt potensial. Menneskerettighetene er universelle, umistelige og udelelige, og sosial rettferdighet og grunnleggende friheter må gå hånd i hånd.
  • Mangfold er en kilde til styrke og gjør livene våre rikere. Det skal fremmes, beskyttes og feires. Rasisme, alderisme, sexisme, tribalisme, sekterisme eller enhver annen form for diskriminering tar FORUT sterk avstand fra.
  • Deltakerdemokrati og folkemakt er gjensidig forsterkende og inkluderer mye mer enn bare stemmerett. I et deltakerdemokrati med godt styresett er myndighetene ansvarlige, transparente og lydhøre for alles behov og rettigheter.
  • Sivilsamfunnet er den viktigste bidragsyteren til deltakerdemokratiet og er et mye bredere begrep enn frivillige organisasjoner. Et levende sivilsamfunn er både et mål i seg selv og et middel for å sikre menneskerettigheter og godt styresett, gjennom å være en vaktbikkje og en partner for myndigheter så vel som privat sektor.
  • Fred er mer enn fravær av krig og vold. Ekte fred krever rettferdige, inkluderende og rettferdige strukturer for å erstatte urettferdige, utnyttende og undertrykkende strukturer. Sivilsamfunnet kan bare strebe for fred med ikke-voldelige midler.
  • Alkohol og rusmidler er ofte hindringer for individuell og samfunnsmessig utvikling og en årsak til dårlig helse, vold, fattigdom og brudd på menneskerettighetene, særlig mot kvinner og barn. FORUT jobber for å minimere skade fra alkohol og narkotika.
  • God psykisk helse er en forutsetning for å kunne oppfylle sitt høyeste potensial og effektivt utnytte andre intervensjoner som utdanning og levebrød.

Last ned hele vårt policydokument (på engelsk)

Les vår policy for bærekraftig forretningspraksis

Se vår avtale med leverandører