India

India - skolebarnI India samarbeider FORUT med to indiske organisasjoner som arbeider med barn og barnerettigheter. Innsatsen omfatter skoler, barnehager, boliger for slumbefolkningen og avskaffelse av barnearbeid.

 

 

 

 

 

 

Barnet i sentrum

  • Innsats for barnearbeidere og gatebarn
  • Å fremme prinsipper og etablere praksis basert på FNs barnekonvensjon
  • Utdanning tilpasset det enkelte barns nivå
  • Styrking av slumbeboere
  • Rettighetsarbeid
  • Lobbyvirksomhet

FORUTs partnerorganisasjoner i India er CWC og APSA.

APSA – Association for Promoting Social Action

APSAs virksomhet retter seg mot barn og slumbefolkning i Bangalore og Hyderabad. APSA ønsker å gjøre barn og slumbefolkningen i stand til å ta i bruk egne ressurser og jobber aktivt for å bekjempe barnearbeid og annen utnyttelse av barn gjennom alle sine ulike prosjekter.

CWC – The Concerned for Working Children

CWC deler sitt arbeid inn i to hovedområder:
1) Å fremme prinsipper og etablere praksis basert på FNs barnekonvensjon, spesielt barns deltakelse. Mobilisering av ulike interessenter for barns rettigheter og påvirkning av policy-spørsmål knyttet til konvensjonen.
2) Utdanning tilpasset barns ulike nivå.