Sierra Leone

Sierra Leone - kviner og barn nyProgrammene i Sierra Leone fokuserer på alkoholpolitikk og alkoholforebygging, barnerettigheter, kvinne- og barnehelse og kvinners muligheter til å stå på egne bein og skape sin egen inntekt.

I Sierra Leone har FORUT hatt eget kontor siden 1991.
31. oktober 2015 ble dette kontoret nedlagt, og i stedet ble organisasjonen «Foundation for Urban and Rural Transformation» (FoRUT) opprettet som en selvstendig, sierraleonsk organisasjon.

FoRUT har overtatt alle programmene, ansatte og andre verdier til FORUT-Sierra Leone og har en partnerskapsavtale med FORUT til og med 2018. FoRUT jobber pr 2016 i 30 landsbyer i Makeni Chiefdom i Port Loko-distriktet og 30 landsbyer i Kongbora og Bumpeh Chiefdoms i Moyamba-distriktet, samt i 25 skoler i Freetown.

FORUT tok også initiativ til å stifte «Sierra Leone Alcohol Policy Alliance» som ble opprettet i oktober 2015 og jobber for at Sierra Leone skal få en nasjonal alkoholpolitikk. FoRUT har sekretariatet til alliansen.