Testamentariske gaver

FORUT har fått henvendelser om muligheten for å gi testamentariske gaver, og mottar i økende grad minnegaver. Derfor lanserer vi nå en ordning for deg som ønsker å gi en slik gave.

FORUT arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. ​

FORUT mener at god utvikling for alle krever en helhetlig tilnærming, og vi arbeider på seks områder som virker sammen: barns rettigheter, likestilling, alkohol- og narkotikaforebygging, psykisk helse, arbeid og inntekt, og godt styresett.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen.

Ta kontakt med oss om dine ønsker og rammer for en slik testamentarisk gave. Omfanget av en slik gave er helt opp til testator.

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Ingvar Midthun
telefon 990 42 564 eller epost ingvar@forut.no

Kampanjekoordinator Gry Thorleifsen
telefon 957 87 482 eller epost gry@forut.no.

For at en testamentarisk gave skal være juridisk korrekt, er det viktig at alle krav til gyldighet i Arveloven er oppfylt. Her er noen viktige krav og anbefalinger i arbeidet med et testamente:

  • Testamentet skal være skriftlig og datert, med tydelig informasjon om hvem som skal arve og hva den enkelte skal arve. Reglene om pliktdelsarv må være oppfylt, altså at kravene til minstearv for ektefelle og barn. Samboer med begrenset arverett må eventuelt være tilstrekkelig ivaretatt. ​
  • Du må signere, sammen med to vitner som bekrefter at testamentet er din egen og frie vilje. Vitner må være over 18 år/myndige, og skal ikke tilgodeses på noen måte i testamentet. Du og vitnene bør underskrive samtidig og sammen.​
  • Du må være ved full sans og samling, altså ikke påvirket av medisiner, beruset, i psykisk ubalanse eller på annen måte være sjelelig svekket i så stor grad at du ikke forstår innhold eller konsekvenser av testamentet.​
  • Et testament bør oppbevares i Tingretten der du bor, slik at du er sikret at testamentet blir kjent etter at du har gått bort. I tillegg bør du oppbevare egen kopi, og eventuelt informere en nærstående om testamentets eksistens.​

​Dersom du vil opprette en testamentarisk gave til FORUT, dekker FORUT kostnaden til advokatbistand for å sette opp et enkelt testament, samt engangsgebyret ved deponering hos Tingretten.

Vår advokat i slike saker er Knut Westrum, med kontorer i Hamar, Gjøvik og på Dokka. Westrum kan bistå med oppsettet av en testamentarisk gave fra givere over hele landet. Ta kontakt med oss i FORUT om ønskene du har for en slik testamentarisk gave.​

En testamentarisk gave til FORUT er fritatt for arveavgift.​