Nyheter

Takk for minnegaver

I 2023 fikk FORUT nærmere 100.000 kroner i minnegaver etter noen som gikk bort. Dette er en omtanke og handling som er både viktig og inspirerende for oss, og som også bidrar til det gode minnet etter de som har gått bort. FORUT bruker inntektene fra minnegaver til å gjøre barn tryggere i våre samarbeidsland. Her kan du lese en oppsummering av noe av det vi fikk til i 2023: Samarbeid for tryggere barn.  Nye muligheter – Disse minnegavene gir håp

Les mer