Takk for minnegaver

I 2023 fikk FORUT nærmere 100.000 kroner i minnegaver etter noen som gikk bort. Dette er en omtanke og handling som er både viktig og inspirerende for oss, og som også bidrar til det gode minnet etter de som har gått bort.

FORUT bruker inntektene fra minnegaver til å gjøre barn tryggere i våre samarbeidsland. Her kan du lese en oppsummering av noe av det vi fikk til i 2023: Samarbeid for tryggere barn

Nye muligheter

– Disse minnegavene gir håp og nye muligheter for nye generasjoner i våre samarbeidsland i Asia og Afrika, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT.

– Med slike gaver får vi til enda litt mer i våre land, og det kan bety den store forskjellen for de som får hjelp og støtte.

Ida Oleanna Hagen, generelsekretær i FORUT.

Enkelt – verdig – verdifullt

Det er enkelt å bidra med minnegaver til FORUT, sammen med informasjon som kan brukes i annonse, ved gravferd og minnestund. Gaven kan gis i form av kontanter, med bankoverføring og med direktebetalinger på Vipps.

Ta kontakt med FORUT på epost forut@forut.no, så avtaler vi det praktiske opplegget. FORUT kan også støtte familier og enkeltpersoner som ønsker å tilrettelegge for testamentariske gaver med juridisk hjelp for det formelle som skal på plass.

Les mer om testamentariske gaver til FORUT.

Da FORUT lanserte sitt opplegg for minnegaver og testamentariske gaver i 2022, var Dag Endal med som støttespiller. – Vi er mange som kjenner på nære forbindelser til både FORUT og eierorganisasjonene, og som i økende grad tenker at minnegaver og testamentariske gaver kan være en naturlig del av et slikt engasjement.

Siste nyheter