Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om gjennomføring, aktiviteter eller oppgjør? Vi har svart på de mest vanlige spørsmålene her.

1. GJENNOMFØRING AV BARNEAKSJONEN

1. Kan vi lage en egen aktivitet og velge hva vi vil gjøre?
Ja, FORUT synes det er flott om barnehager eller skoler ønsker å bruke vårt materiell til en innsamlingsaksjon uten å bruke basar- eller salgspakken fra oss. Vi får hvert år tilbakemeldinger om svært kreative aktiviteter. Det kan være alt fra store forestillinger eller oppsetninger med bruk av FORUTs musikk, dramatisering av fortellingene på fortellerarkene eller kunstutstillinger av egenprodusert kunst.

Vi har også deltakere som bruker en enkelt kveld med boller og kakao i barnehagen, eller som en dag med suppe og FORUT-basar innendørs. Noen lager aksjonen som en høsttur med natursti eller rebusløype, mens andre lager en eventyrreise til landet det handler om.

Vi mottar gjerne bilder og reportasjer fra både små og store arrangementer.
Send dem til barn@forut.no. Bilder kan også legges på Instagram og merkes med #forut.

2. Hva går pengene til?
Pengene går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i våre prosjektland. Vi har prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia.
Arbeidet er delt inn i tre programområder: 1. Rusmidler som utviklingshinder, 2. Barnerettigheter, 3. Kvinner og likestilling.  Les mer om FORUT.

3. Hva er forskjellen på årets aksjon og fjorårets aksjon? Hva er årets nyhet?
I år er det nytt aksjonland og nye hovedpersoner. Vi blir kjent med Sivatas fra Sri Lanka og familien hans. Det lages nytt materiell hvert år med fortellinger, musikk, filmer, bilder, oppgaver og spill.

4. Er vi påmeldt?
Hvis dere ikke husker om dere er påmeldt, når dere skal få tilsendt materiellet og om dere eventuelt  er registrert med vare- og/eller basarpakke kan dere logge dere på www.forut.no med deres brukernavn og passord, og se deres påmelding der.
Eller dere kan sende en mail til barn@forut.no og spørre.

2. RETUR AV VARER

1. Skal vi betale porto for retur av varer?
FORUT har dessverre ingen returordning med Posten, og dermed vil retur av varer bli en kostnad som barnehagene må ta. Vi anbefaler at man pakker returen så liten som mulig da Postens beregninger går både på størrelse og vekt. Om det er mange varer som skal returneres, kan man bruke Postens SMART-esker, da disse som oftest har lavest kostnad.

2. Skal vi returnere de varene som er til overs eller skal vi beholde dem til neste år?
Hvis dere med sikkerhet vet at barnehagen/skolen skal delta i FORUTs barneaksjon neste år, kan dere gjerne beholde varene til året etter. Vi trenger imidlertid en oversikt over hvilke varer dere beholder, og oppgjøret for årets aksjon må sendes til FORUT i inneværende aksjonsår.
En oversikt over varer dere beholder kan sendes til barn@forut.no

3. Får vi tilsendt retur/pakkelapp?
Vi i FORUT har dessverre ingen returordning med Posten. Bruk oppgjørsskjema og før inn hvor mange varer dere returnerer, og send dem i en egnet emballasje eller med SMART-eske fra Posten.
Se ellers pkt 1.

3. ETTERBESTILLING AV VARER

1. Kan vi etterbestille varer, CD eller DVD?
Ja, det er bare å bestille mer varer. Etterbestilling kan gjøres direkte på forut.no – hvor man logger seg inn med brukernavn og passord. Da får dere liste med alle tilgjengelige varer, og kan bestille det dere ønsker.
Man kan også sende etterbestilling på e-post til barn@forut.no eller ringe oss på tlf. 61 18 74 25.

Vi kan bli utsolgt for enkelte varer, det får dere beskjed om ved en evt. etterbestilling.

Kan vi bruke FORUTs nettbutikk til etterbestilling?
Som barnehage får man varene i FORUTs barneaksjon tilsendt uten merverdiavgift, noe som gjør at prisene på produktene blir lavere. Vi har en stor del varer som er bestilt fra våre prosjektland spesifikt for deltakere i barneaksjonen og vil derfor ikke  være tilgjengelige i nettbutikken.
Hvis man bestiller fra nettbutikken må barnehagen betale med bankkort med en gang, eller evt. får tilsendt en faktura.

4. OPPGJØRSSKJEMA

1. Hva gjør vi med oppgjørsskjema?
Dere kan logge dere inn på forut.no med deres brukernavn og passord og legge inn retur og beskjed om oppgjør der. Alternativt kan det tilsendte oppgjørsskjemaet fylles ut med antall returvarer (hvis det er noen) og informasjon om innsamlede midler fra basar, varesalg og egne aktiviteter. Dette skjemaet kan legges i esken som returen pakkes i, eller om man ikke har noen returvarer, legges i en konvolutt og sendes til:
FORUT
Postboks 300
2803 GJØVIK

Oppgjørsskjemaet kan også skannes og sendes på e-post til: barn@forut.no eller på fax: 61 18 74 01.

Har dere spørsmål om utfylling av oppgjørsskjemaet kan rettes til Bjørg Astri Slettum på barn@forut.no eller 61 18 74 25.

2. Vi har mistet oppgjørsskjemaet. Kan vi få nytt?
Send en e-post til barn@forut.no eller ring oss på tlf 61 18 74 25 og be om nytt skjema.
Dere kan også logge dere inn på forut.no med deres brukernavn og passord, og legge inn retur og oppgjør der.

5. BETALING

1. Hvordan overføre pengene til FORUT.
FORUTs bankkontonummer er 7874 06 61247
Vi anbefaler barnehagen/skolen til å bruke nettbank ved overføring av penger. Husk TYDELIG merking av barnehagens/skolens navn. Mange banker tar ikke imot kontanter lenger…
Dersom barnehagen ikke har egen konto anbefaler vi i FORUT at en av de ansatte setter inn pengene på sin konto og overfører pengene til FORUT derfra.

2. Nå kan dere bruke Vipps.
FORUT har opprettet en mulighet for at penger kan betales inn til oss ved bruk av Vipps. Ta kontakt, så vil dere få et eget Vipps-nummer som dere kan bruke under aksjonen.

6. BASAR-/VAREPAKKE

1. Er vi påmeldt med basar- og/eller varepakke?
Hvis dere er påmeldt til FORUTs barneaksjon er dere ikke nødvendigvis påmeldt med en varepakke eller basarpakke. Hvis dere ikke husker hva som ble bestilt kan dere logge dere inn på forut.no med brukernavn og passord. Her ligger all informasjon om deres påmelding.
Evt. kan dere sende en mail til barn@forut.no og spørre der.

2. Hvordan gjennomfører vi? Kan vi velge opplegg selv?
Dere kan bestemme selv om dere vil gjennomføre med en enkel innsamlingsaksjon eller et større arrangement. Her er mange muligheter og i faktaheftet står det flere tips og ideer til ulike inntektsbringende aktiviteter.

3. Retur av varer fra basarpakke – lodd og gevinster som er til overs?
Om dere har fått inn minimum kr 600,- ved loddsalget fra basarpakken, kan dere beholde de resterende basargevinstene  og enten spare dem til neste års barneaksjon eller bruke dem som trøstepremier.

Om selve loddpakken er åpnet, trenger dere ikke returnere lynloddene til oss. De kan ikke brukes videre når ikke pakken er komplett.