Endelig reise til Nepal!

Pandemien satte en stopper for mye av FORUTs reisevirksomhet, men i høst er vi endelig i gang med flere reiser. En gruppe av faddere og støttespillere var i oktober på besøk i Nepal.

FORUT er takknemlig for at mange faddere ønsker å besøke våre samarbeidsland og samarbeidspartnere, slik at vi kan tilrettelegge for fine reiser og opplevelser.

Noen av de som reiser med oss har vunnet en reise med FORUT, mens flertallet betaler for disse reisene selv. Etter en lang og ufrivillig periode uten reising, kunne tjue engasjerte unge og voksne endelig få oppleve Nepal.

Flott land – store utfordringer

Nepal er et fantastisk land med mye natur, fjell og kultur. I tillegg har landet store utfordringer knyttet til fattigdom og levekår, spesielt blant barn og unge. En stor del av befolkningen på om lag 30 millioner mennesker lever under enkle kår på landsbygda.

FORUTs reiseleder, Ingvar Midthun, sier at det er viktig at en slik studietur med organisasjonen klarer å formidle et helhetlig bilde av Nepal.

– Nepal er fullt av gode krefter og flotte opplevelser, og FORUT arbeider også med barnerettigheter, skole og helseinnsats i landet. Da ser vi raskt at mange barn og unge ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot overgrep, vold og barnearbeid. Dette gjør vi noe med, blant annet gjennom vår partnerorganisasjon CWIN, Child Workers in Nepal, som også er med som vertskap på disse reisene, sier Ingvar.

Et møte med CWINs krisetelefon, 1098 Child Help Line, gjør inntrykk.

Verdien av samarbeid

FORUT tilrettelegger for slike reiser fordi vi ser verdien av at våre samarbeidspartnere møtes. Faddere, skoler, barnehager og bedrifter i Norge støtter hvert år FORUT med store beløp, og dette er penger vi setter i inn i utviklingssamarbeid i alle våre samarbeidsland.

Erfaringen vår er at slike reiser forsterker engasjementet både i Norge og i våre samarbeidsland, og at personene som møtes på denne måten inspirerer hverandre til videre innsats.

Brødrene Martin og Erik Forberg fra Gjøvik var med til Nepal i oktober, og sitter igjen med mange sterke inntrykk. Familien kjenner FORUT godt gjennom mange år som støttespillere.

– Besøket på 1098 Child Help Line i Katmandu og Balika Peace Home utenfor byen var noe av det mest interessante på turen, sier Erik.

– Disse besøkene ga god innsikt i hvilke typer prosjekter FORUT gir støtte til og hvordan prosjektene fungerer. I tillegg gir det mye at personene som driver de ulike institusjonene informerer oss som er på besøk. Dette har vært veldig inspirerende som en bakgrunn for å invitere folk med som faddere i FORUT!

Emma Austnes og kollega Astrid Haukås valgte å kjøpe plasser på FORUTs reise fordi begge har arbeidet mye med FORUTs kampanjer som lærere på Søvik skule i Søvikbygda utenfor Ålesund.

Emma er enig i at besøkene til 1098 Child Help Line og Balika Peace Home var noe av det som gjorde sterkest inntrykk.

– FORUT sin fordeling av institusjonsbesøk, foredrag og gode turistopplevelser gjorde dette til en interessant og flott tur. Dette har vært en av de beste turene jeg har vært på, og jeg gleder meg til å dele erfaringer fra FORUTs arbeid i Nepal med kollegene på skolen, sier Emma.

LES MER: Det er henne det handler om

Fokus på psykisk helse

I Nepal er det store fordommer og mye skam knyttet til psykisk sykdom. Barn og unge som sliter med slike utfordringer har knapt hatt noe helsetilbud, og det har blant annet ført til at psykisk syke er holdt skjult og fanget under uverdige forhold over lang tid.

I de senere årene har FORUT samarbeidet med fagmiljøer i både Norge og Nepal for oppbyggingen av et helsetilbud innenfor psykisk helse for unge i Nepal. Vi har bygget en egen klinikk på Kanti Childrens Hospital i Katmandu der tusenvis av barn og unge nå får hjelp, og der det nå bygges ut et telemedisinsk tilbud som vil komme hele landet til gode. FORUT og CWIN fortsetter å utvide tilbudet i samarbeid med norske myndigheter. Blant annet bygges flere behandlingssteder og lokalt helsepersonell får kurs og opplæringsprogrammer.

De som var med på reisen til Nepal i oktober besøkte den barnepsykiatriske klinikken i Katmandu, og fikk se hvordan arbeidet der har en svært stor innvirkning på oppbyggingen av et psykisk helse-tilbud i Nepal.

Åpning av nytt bygg på Balika Peace Home.

Bidrag fra Torghatten AS

I de siste par årene har Torghatten AS i Brønnøysund støttet CWIN i Nepal med penger til byggingen av et nytt skole- og flerbrukshus på transitthjemmet Balika Peace Home. Her bor jenter som er reddet ut av omsorgssvikt, barnearbeid, vold og overgrep. De får omsorg, terapi og mulighet til å fortsette skolegangen.

May Kristin Lein Salberg og Line Rasch Blomstervik fra Torghatten var med til Nepal for å være med på den offisielle åpningen av bygget. Bedriften har også bestemt seg for å bli FORUT Bedriftsfadder, som en forlengelse av sitt engasjement i Nepal i årene framover.

– Dette ble en intens og fantastisk opplevelse for livet, slår de to fast etter hjemkomsten.

LES MER: Torghatten hjelper jenter i krise i Nepal

Veien videre

Geir Riise er nyvalgt medlem i FORUT-styret, og var med på sitt første besøk til et samarbeidsland i høst. Han er full av lovord for arbeidet som skjer, og for de ressurspersonene han mener FORUT samarbeider godt med i blant annet CWIN.

– Engasjementet til ledere og ansatte i CWIN er veldig tydelig, og jeg har fått oppleve hva slags respekt og gjennomslag organisasjonen har i Nepal. Det har virkelig vært en øyeåpner, og noe jeg vil bruke videre i mitt engasjement for FORUT. Dette handler om hva vi kan få til på veien videre med gode partnere i våre samarbeidsland, og at vi må få med enda flere FORUT-faddere og andre samarbeidspartnere i Norge, sier Geir.

BLI FORUT-FADDER: Her kan du registrere deg og bidra med 250 kr i måneden.

Vil du bli med som FORUT Bedriftsfadder? Kontakt FORUT på ingvar@forut.no, så lager vi en avtale fra 1.000 kroner i måneden, eller et valgfritt beløp over dette.

GRUPPEFOTO ØVERST I SAKEN: Fra venstre Jenni Howlid, Madhav Pradhan (CWIN), Åse Eide, Emma Austnes, Martin Forberg, Lise Holm, Gro Tallerud, Reidun Engh, May Kristin Lein Salberg, Astrid Haukås, Arve Howlid, Rannveig Brekken Hansen, Erik Forberg, Elise Meyer, Mette Strand Endal, Paul Haug, Line Rasch Blomstervik, Anne Marit Endal, Gunnstein Endal, Ingrid Strand Endal, Geir Riise, Subodh Shrestra (CWIN) og Ingvar Midthun (FORUT).

Siste nyheter