En fotorapport fra Nepal

FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen har vært på en rundreise til flere samarbeidspartnere i Nepal nå i mars 2023.

Øverst i denne saken ser du et bilde av Ida sammen med mange gode partnere i organisasjonen CWIN, Child Workers in Nepal.

Denne fotorapporten er ikke en full oversikt over FORUTs engasjement i Nepal, men illustrerer litt av det mangfoldet av utviklingssamarbeid FORUT bidrar til i landet.

FORUTs grunnleggende mål er å bidra til at mennesker overalt får makt til å endre og utvikle egne liv.

Scroll videre for våre bildeinntrykk fra Nepal, og les bildetekster for mer informasjon:

Avtalesignering på Kanti Childrens Hospital i Katmandu: CWINs leder Sumnima Thuladar setter sin signatur på avtalen om et utvidet samarbeid med Kanti Childrens Hospital og Nepalske myndigheter for satsing på mer psykisk helsehjelp for barn og unge i Nepal.

Til venstre ser vi lederen for den barnepsykiatriske klinikken som CWIN og FORUT har bidratt til byggingen av, Dr Arun Kunwar.

Til høyre venter direktør Dr Yuba Nidhi Basaula på signering av avtalen på vegne av Kanti Childrens Hospital. Mange tusen barn får allerede hjelp på klinikken, og i tida framover skal en sengepost åpne og det kommer mer satsing på telemedisinske tilbud til barn og familier som bor langt fra hovedstaden Katmandu.
Sengeposten på barnepsykiatrisk klinikk ved Kanti Childrens Hospital i Katmandu: En helt nybygget sengepost venter på en strøm av barn og unge med behov for mer omfattende psyksisk helsehjelp enn det som kan gis ved poliklinikken i første etasje.

I Nepal er det slik at de unge pasientene legges inn, og under hver seng finnes en «gjesteseng» som en pårørende skal bruke. På denne klinikken med medfølgende omsorgspersoner svært viktig, både i det daglige tilsynet og samværet med den innlagte og i forhold til det å skaffe mat og drikke.

Rett utenfor den barnepsykiatriske klinikken ligger en skjermet uteplass og lekeplass, og et eget bygg der pårørende kan tilberede og spise medbragt mat.

Les om Lakshmi, som først fikk hjelp av CWIN og deretter arbeid og egen inntekt på klinikken i Katmandu her: Selvstendig i storbyen – FORUT
FORUT med gjester fra Norge møter samarbeidspartnere i Nepal: Etter flere år med planlegging og bygging, er Ida Oleanna Hagen endelig på besøk til en barnepsykatrisk klinikk i full gang.

Oppbyggingen av et slikt helsetilbud er en omfattende prosess med bruk av manges ressurser.

Fra venstre ser vi Ida, Alison Schafer fra WHO, sykehusdirektør Basaula, Dr Arun Kunwar, Marianne Monclair og Lisa Sivertsen fra NORAD og Sumnima Tuladhar fra CWIN.
Fasaden på klinikken FORUT har finanisert ved Kanti Childrens Hospital: Slik ser klinikken i Katmandu ut i dag. To etasjer, med poliklinikk i første og sengepost i andre etasje.

Bygget kan øke antallet etasjer senere, og ligger for øvrig helt inntil hovedbygget til Kanti Childrens Hospital i Katmandu.

Erfaringene fra denne klinikken er allerede svært verdifulle i forhold til planleggingen av tilsvarende samarbeid med et annet sykehus, som et ledd i det kommende arbeidet med økningen av kapasiteten av behandlingstilbudet for barn og unge som sliter med psykisk uhelse.

Les mer om hvordan vi nå utvikler arbeidet med klinikken i Katmandu som utgangspunkt her: Another milestone for mental health in Nepal – FORUT
FORUT skaper resultater sammen med engasjerte faddere i Norge: Ida Marie Ringerud i Urbane Totninger er blant FORUTs sterke støttespillere for byggingen av klinikken i Katmandu.

Hun har selv vært på byggeplassen før åpningen, og bidratt til vervingen av flere faddere som så har utgjort mye av det finansielle grunnlaget for byggingen til flere millioner kroner.

I det videre samarbeidet for et bedre psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal trenger FORUT flere støttespillere som Ida, og DU kan bli med på innsatsen med 250 kroner i måneden som FORUT-fadder her: FORUT-fadder
En drøy times kjøretur utenfor Katmandu: Mange i FORUT-nettverket kjenner til Balika Peace Home, men ikke til dette stedet, CWIN Boys Transit Home.

Dette er et akuttplasseringssted for gutter i krise. FORUT kommer nå inn som utviklingspartner for dette stedet som drives av CWIN.
CWIN Boys Transit Home: Det er 12 sengeplasser på CWIN Boys Transit Home, og her er to av de ansatte som sørger for trygghet, mat og omsorg for guttene som til enhver tid bor her.

Flere av dem som kommer hit er også elever på den lokale skolen.
Gjenreisning i Dolakha etter jordskjelvkatastofen: En skole gjenoppbygget etter jordskjelvkatastrofen i Nepal i 2015. FORUT bidro til gjenoppbyggingen av tjue slike skoler, og denne ligger i Chitre.

I disse vanskelig tilgjengelige områdene er disse skolene kritisk viktige arenaer for utdanning og satsing på grunnleggende barnerettigheter.
Et pennal i Chitre: En liten detalj i en så stor sammenheng. Pennalet tilhører ett barn i Nepal, ett av mange tusen elever som er sikret skolegang etter at jordskjevet i 2015 ødela skoler og stanset skolegangen i lang tid for barn på landsbygda i Nepal. (foto: Lisa Sivertsen)

Naturkatastrofer, konflikter og krig fører til at millioner av barn hindres i skolegang, og over tid er det et enormt tap av menneskelige ressurser.

Derfor er hvert barn tilbake til skolen og klasserommene en seier for FORUT og våre samarbeidspartnere i alle de landene vi arbeider.
Slik ser partnerskap ut: FORUTs generalsekretær på besøk noen mil utenfor Katmandu, i Bagmati.

Her vil barn og unge får et tilbud om psykisk helsehjelp fra klinikken i Katmandu, gjennom den framtidige satsingen på telemedisin.
Satsing på fagfolk: Bhupendra Gurung er psykolog, ansatt i CWIN. Han er sentral i oppbyggingen av et psykisk helsetilbud i Dolakha-distriktet, fire timer øst for Katmandu.

Bhupendra arbeider med barn og unge ved to sjukehus, i tillegg til at han undervisere lærere i distriktet i såkalte Mental Camps.

Målet er å bidra til mer kunnskap og mindre fordommer mot psykisk sykdom og uhelse. Det er viktig i et land med mange fordommer og rystende behandling av psykisk syke barn ute i landsbyer og familier utenfor rekkevidde av profesjonell hjelp og støtte.

Les mer om hvordan FORUT bidrar til utvikling og spredning av psykisk helseinnsats for barn og unge her: Testet kursopplegg om psykisk helse – FORUT
TUKI, også en av FORUTs samarbeidsorganisasjoner i Nepal: TUKIs medlemmer og ansatte arbeider for økt matsikkerhet, at alle bønder skal kunne drive bærekraftig og lønnsomt, og tester også ut nye plantesorter og metoder for småskala landbruk her oppe på over 2.500 meter over havet.

I tillegg arbeider TUKI med ernæring, mødrehelse og arbeid og inntekter for kvinner. I Dolakha er alt bratt og vanskeligere tilgjengelig enn i Katmandudalen, og på bildet ser vi gangveien til TUKIs hovedkontor.
Nybygging: Dette blir et nytt labaratorium for utvikling av det best mulige landbruket i dette området med utsikt til Himalaya.

Det er bratt overalt, men i bakkene ryddes det plass for små bygg og små åkerlapper som tilsammen utgjør lokalsamfunn for titusenvis av mennesker som er helt avhengig av sjølberging.

I dette labaratoriet skal det tas jordprøver og arbeides med utvikling av en mest mulig effektiv og bærekraftig bruk av landbruksarealet.
Purshartha Shresta: direktøren i TUKI tok i mot besøket fra FORUT og Norge med glede.

Han og organisasjonen vektlegger den store betydningen av samarbeidet med blant annet FORUT, og takker for 15 års godt samarbeid til nå.
Godt utviklingssamarbeid samler mange ulike krefter: og bygger først og fremst på lokale ressurser, mennesker og muligheter!

Her er generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT med et godt utvalg av partnere i Nepal og viktige partnere i NORAD og WHO.

Alt handler om organisasjoners og enkeltmenneskers vilje og evne til samarbeid rundt felles mål, slik at vi stadig tar nye steg mot det FORUT handler om: at verden kan forandres.

Takk til alle FORUT-faddere i Norge som bidrar til det gode arbeidet i blant annet Nepal, og velkommen til alle nye FORUT-faddere: FORUT-fadder

Siste nyheter