Natursti / quiz om Hamphless

Slik gjennomfører dere FORUT Barneaksjonens natursti med quiz.

1. Skriv ut oppgavearkene

Her kan du laste ned oppgavearkene.

Lim dem på papp-plater eller laminer dem, slik at de blir stive.

2. Lag løype

Lag en rundløype i nærheten av barnehagen eller på barnehagens uteområde og heng opp oppgavearkene i passe avstand fra hverandre.  

3. Inviter foreldrene

Inviter foreldre til å delta på naturstien sammen med barna, og bestem hvor lenge naturstien vil henge oppe.

4. Skriv ut svarkortene

Her kan du laste ned svarkortene.

Skriv ut svarkortene og bestem startkontingent (familiepris). Prisen dere bestemmer dere for kan føres på svarkortet.

5. Gå gjennom fasit

Her kan du laste ned fasit.

Skriv ut fasit så deltagerne kan se de riktige svarene etter å ha gjennomført naturstien.

OBS: Husk å ta ned igjen postene etter at naturstien er gjennomført.

Lykke til!