Smittevernveileder for Barneaksjonen

Dette er en samling tips for gjennomføring av FORUT Barneaksjonen med hensyn til Covid-19-viruset. Den baserer seg på gjeldende råd fra norske myndigheter. 

Sist oppdatert: 4. januar 2021 

Vi befinner oss på gult nivå i trafikklysmodellen fra myndighetene (se modellens tiltak og begrensninger nederst i saken), men lokale smitteutbrudd gjør at enkelte kommuner har lokale regler som er strengere enn de nasjonale.

Vi er glade for at dere har valgt å bli med i FORUT Barneaksjonen. Covid-19 betyr at utfordringene for menneskene i våre prosjektland er enda større enn før. Dårlige helsetilbud, i noen tilfeller mangel på rent vann og trangboddhet betyr at vår innsats er enda mer påkrevd enn før. 

Dere er godt kjent med den nye barnehage- og skolehverdagen og vet best hva som lar seg gjennomføre og ikke. Vi gir likevel noen tips og råd under som kan hjelpe dere i planleggingen.

Barneaksjonen er todelt, nemlig arbeid med det pedagogiske materiellet i barnehagen/klasserommet og gjennomføring av en innsamlingsaksjon. Denne smittevernveilederen vil derfor også ta for seg de to ulike elementene separat.

Arbeid med det pedagogiske materiellet

Dette kan foregå som normalt med den begrensningen at man jobber innenfor hver sin avdeling.  Ønsker man å gjennomføre noen av aktivitetene utendørs, må dette skje på en slik måte at man unngår kontakt mellom avdelingene/kohortene. Vi tar med tre viktige smittevernråd som er aktuelle ved gjennomføringen av Barneaksjonen: 

 • Pass på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere for å begrense deling.
 • Dersom dere prøver noen av matoppskriftene i heftet, er det viktig å følge rådene om gode hygienetiltak på kjøkkenet. Maten skal serveres porsjonsvis. 
 • Sørg for at barna har egen sitteplass med avstand under måltider og aktiviteter.

Innsamlingsaksjon 

Vi er glade for at dere har fokus på innsamling som en viktig del av FORUT Barneaksjonen. I festivalheftet vil dere finne mange tips til innsamlingsaktiviteter som kan gjennomføres på tross av begrensningene Covid-19-pandemien legger på normal aktivitet. Se også denne oversikten.

Folkehelseinstituttets råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger betyr at man kan arrangere slike tilstelninger med et begrenset antall deltakere. Lokale hensyn, gjeldende smittevernregler og rutiner må følges. Vi har stor forståelse dersom en felles FORUT-festival for hele skolen/barnehagen ikke kan gjennomføres under de rådende forholdene. Dersom en begrenset  FORUT-festival  lar seg gjennomføre, anbefaler vi at den arrangeres  avdelingsvis i barnehager eller klassevis på skole.  Følgende regler gjelder:

 • Ansatte eller foresatte kan være arrangør. Vedkommende må sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.  
 • En person i barnehagen/på skolen  skal utpekes som smittevernleder. Vedkommende har ansvar for å føre liste over de som er til stede og sørge for at smittevernreglene overholdes.  Dette er nødvendig for å sikre  rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. 
 • Ingen syke må delta.
 • God hygiene  må overholdes, og det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask eller tilgjengelig hånddesinfeksjon. 
 • Barna som går i samme kohort/klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme husholdning/familie. De som ikke normalt er nærkontakter, skal holde en meters avstand til andre barn og voksne.  
 • Ved servering av mat og drikke  må man ha fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene  på kjøkken og ved  mathåndtering. Maten bør serveres porsjonsvis. 

Selv om det nå er åpnet opp for foreldretilstelninger i barnehagen og på skolen,  har vi utarbeidet en modell for alternativ gjennomføring av  innsamlingsaksjon basert på  aktiviteter som enten kan gjennomføres hjemme eller i og rundt barnehagen  uten at folk samles.  

Alternativ  innsamlingsaksjon 

Her er eksempler på aktiviteter som barnehagen/skolen kan gjennomføre: 

 • Digitalt foreldremøte med aktiviteter og salg av FORUT-produkter, egenprodusert kunst eller andre ting barna har laget. 
 • Hjemmekino  der man  kjøper  familiebillett  i barnehagen. Billetter kan lastes ned og på den står det en nettadresse der filmen kan vises og en tilgangskode.
 • Quiz eller Kahoot med deltakeravgift. 
 • Barnehagens/skolens Facebook-innsamling.
 • Verving av FORUT-faddere.
 • Natursti med quiz, der familien kan kjøpe deltakerkort. Naturstien henger oppe i et par ukers tid. Hver enkelt familie kan gjennomføre aktiviteten når barnet hentes eller på kveldstid.  
 • Salg av take-away-mat ved henting av barn.

Mer om gjennomføringen av disse aktivitetene kan dere lese i festivalheftet eller på forut.no/barn.

FORUT-festivalen 

Folkehelseinstituttet tillater altså at man gjennomfører foreldremøter/fellesarrangementer innenfor visse begrensninger. I praksis kan man da arrangere en mini-FORUT-festival innenfor hver klasse eller avdeling. Følgende regler gjelder: 

 • Man må kunne holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand. 
 • En person i barnehagen/på skolen (smittevernleder) skal ha ansvar for å føre liste over de som er til stede og sørge for at smittevernreglene overholdes. Dette er nødvendig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig.
 • Ansatte eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.
 • Ved servering av mat og drikke må man ha fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene på kjøkken og ved mathåndtering. Maten bør serveres porsjonsvis.

I festivalheftet og på forut.no/barn kan dere lese mer om aktiviteter dere kan gjennomføre på FORUT-festivalen, for eksempel: kahoot, kino, foreldrekafé, salgsutstilling av kunst, sang- og danseforestilling og natursti med quiz.