Lær om Sri Lanka

Sri Lanka ligger i Det indiske hav sørøst for sørspissen av India. Landet blir ofte kalt Indias tåre på grunn av dråpeformen.

Kart over Sri Lanka

Hovedstad:       Colombo
Nasjonaldag:    4. februar
Folketall:          21 millioner
Flateinnhold:   65 610 km²

Landet var attraktivt for koloniherrene både på grunn av sin strategiske beliggenhet og at det er rikt på naturressurser som kanel og andre krydder, gummi, kaffe, kokosnøtter og edelstener. Sri Lanka var koloni i 443 år, fra 1505 til 1948 og var i denne perioden under portugisisk, hollandsk og britisk styre.

Tsunamien i 2004 og den langvarige borgerkrigen som i 1983 brøt ut mellom singalesere og tamiler, har satt sitt preg på landet og sårene er fortsatt tydelige, særlig i områdene nord i landet hvor Sivatas og familien bor. Bakgrunnen for konflikten var sammensatt og hadde dype historiske og kulturelle røtter. Selv om singaleserne er i flertall på Sri Lanka, er de i mindretall i regionen fordi det fins mange titalls millioner tamiler i den indiske delstaten Tamil Nadu.

Mer informasjon om Sri Lanka finner dere i veiledningsheftet som er sendt til alle påmeldte barnehager og skoler.

FORUT på Sri Lanka

Sri Lankas flagg kalles løveflagget og de ulike elementene i flagget symboliserer de ulike folkegruppene og religionene.

Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og der vi har størst omfang på arbeidet. I nord pågår fortsatt gjenoppbygging etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står samfunnsutvikling i fokus. Vi samarbeider med fire organisasjoner på Sri Lanka:

RAHAMA= Recovery and Humanitarian Action Management Agency
I de tidligere krigsområdene gjør RAHAMA en stor innsats med gjenoppbygging, sysselsetting og likestilling.

FISD = Foundation for Innovative Social Development
Organisasjonen har aktiviteter innen alle FORUTs programområder: Barnerettigheter, likestilling og rus som utviklingshinder.

HLAD = Healthy Lanka Association for Development
Arbeidet i HLAD tar utgangspunkt i temaet Rus som utviklingshinder.

FRIENDS = Forum for Rural Income and Environmental Development Services
FRIENDS har fokus på ikestillingsarbeid der kvinner stimuleres til entreprenørskap for å skaffe seg egne inntekter. Dette gir kvinnene større betydning i lokalsamfunnet.

Andre ressurser:

FN-sambandets landsider om Sri Lanka

Store norske leksikon: Sri Lanka

UDs reiseinformasjon

Lonely planet