Telleregle på temne

Lær å telle på temne, språket til Nanah! I videoen under går Morten gjennom en telleregle, slik at det blir lettere å lære.

Her kan du også laste ned noteark og teksten.