Kort om India

India er et av verdens største land med store kontraster mellom fattig og rik, og store geografiske og klimatiske variasjoner.

Fra koloni til selvstendighet  

I 1488 reiste portugiseren Vasco Da Gama, som første europeer, sjøveien til India. Han nådde fram til sørvestkysten, der den første kolonien ble anlagt.

I 1639 opprettet britene sin første handelsstasjon i det som i dag er byen Chennai (tidligere Madras) på sørøst-kysten av India.  

Indias flagg har tre like brede, horisontale felter i safrangult, hvitt og grønt. På det hvite feltet er det et hjul i marineblått med 24 eiker.

På midten av 1800-tallet var britene dominerende over hele det indiske subkontinentet, dagens India og Pakistan. Engelsk ble innført som undervisningsspråk og ble brukt i det offentlige.  

15. august 1947 oppnådde India endelig sin selvstendighet etter en periode med store blodsutgytelser. Dette skjedde i forbindelse med at India ble delt i to, det muslimske Pakistan og det hinduistiske India. Millioner av hinduer flyttet til India, mens strømmen av muslimer gikk vestover til Pakistan.  

Etter frigjøringen i 1947 var Kongresspartiet det ledende partiet. På 1990-tallet vokste det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Jana Party (BJP – Det indiske folkepartiet) fram og ble etter hvert det største partiet i India. BJP sitter med makten i dag, og regjeringen ledes av statsminister Narendra Modi. 

Indrani (t.v.) og andre barn er samlet i gata i et slumområde i Bangalore i 2021.

Bangalore – Bengaluru

Bangalore, eller Bengaluru som byen offisielt heter i dag, er hovedstaden i delstaten Karnataka. Byen er en av verdens hurtigst voksende byer og er Indias IT-hovedstad.

Mange som jobber innenfor landbrukssektoren er rammet av tørke og dårlige avlinger og søker seg derfor til byer som Bangalore for å finne seg arbeid for å overleve. Å komme seg ut av fattigdommen er imidlertid vanskelig fordi de mangler utdannelse og fast inntekt. Hvis de klarer å finne arbeid, er det ofte bare dagarbeid og daglønn, og de har heller ingen rettigheter eller beskyttelse dersom de blir syke eller skadet på arbeid.

Mange har også lite kunnskap om egne rettigheter. Migrantfamiliene har ingen steder å bo og slår seg ned i parker og andre steder. På denne måten har det oppstått mange slumområder i Bangalore og andre av Indias storbyer. Det er i et av disse slumområdene Indrani bor.

FORUTs arbeid i India

I India samarbeider FORUT med to indiske organisasjoner som arbeider med barn og barnerettigheter. Innsatsen omfatter blant annet skoler, barnehager, krisetelefon for barn, krisesenter for jenter, boliger for slumbefolkningen og avskaffelse av barnearbeid.

FORUTs partnere i India er Assosiation for Promoting Social Action (APSA) og The Concerned for Working Children (CWC). Begge organisasjonene har sine røtter i barnerettighetsarbeid, men er også involvert i arbeid knyttet til alkoholforebygging og kvinner og likestilling. Begge jobber i Bangalore, mens APSA også har virksomhet i Hyderabad. CWC har i tillegg prosjekter i distriktene Udupi og Bellary.

Midler fra FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet i år går blant annet til drift av fem barnehager som APSA driver i slumområdene i Bangalore de tre neste årene. Det er et svært viktig tilbud til barn for å utvikle deres fysiske og mentale helse. Barna får et måltid mat, blir fulgt opp dersom de er syke, får god omsorg, kan delta i lek og et stimulerende miljø. Barnehagetilbudet betyr at eldre barn slipper å være hjemme fra skolen for å passe småsøsken. Foreldrene kan gå på jobb med visshet om at barna er trygge. Indrani gikk i en av APSAs barnehager.

Her kan du lese mer om FORUT i India.

Drømmeskolen legger til rette for et trygt og godt leke- og læringsmiljø for barn i slumområder.

Nøkkeltall

 • Hovedstad: New Delhi 
 • Etniske grupper: Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000) 
 • Språk: Hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6 %, og en rekke andre språk.  
 • Religion: Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, buddhister 0,7 %, andre 1,3%  >
 • Innbyggertall: 1,38 milliarder (2020) 
 • Styreform: Føderal, parlamentarisk republikk 
 • Areal: 3 287 260 km2 
 • Myntenhet: Rupi 
 • Nasjonaldag: 15. august 
 • Forventet levealder:  68 år for menn og 71 år for kvinner 
 • Lese- og skriveferdighet: 77,7% (av alle over sju år)