Jenter i krise får hjelp på Suraksha

Krise- og omsorgssenteret Suraksha, utenfor millionbyen Bangalore sør i India, er et trygt bosted for om lag femti jenter. Alle trenger omfattende hjelp for å komme tilbake til et normalt liv.

Suraksha åpnet våren 2014, som et trygt bosted for jenter i en spesielt krevende og vanskelig livssituasjon. Krise- og omsorgssenteret ligger om lag 100 kilometer utenfor byen, i et fredelig landsbyområde. FORUT kommer på besøk en ettermiddag i november 2019, for å høre mer om hverdagen på senteret. 

Sterke historier 

Titusenvis av jenter i India utsettes årlig for grov omsorgssvikt og seksuelle overgrep, og mørketallene på dette området er store. Mange av jentene får hjelp etter å ha kontaktet 1098 Child Help Line, en krisetelefon for barn og ungdom. Noen av disse jentene er utsatt for så omfattende utnyttelse av de trenger et skjermet støtte- og behandlingstilbud, og Surakasha er et slikt sted.

– Disse jentene er ofte utsatt for voldtekter og gruppevoldtekter, forteller Sheila Devaraj. Hun er en av grunnleggerene av APSA, som er en av FORUTs lokale partnerorganisasjoner i India.

– Jentene er utnyttet som barnearbeidere og hushjelper fra de var svært unge, og flere har også stått i fare for å ende som barnebruder. Felles for dem alle, er at vi har rykket ut og reddet dem, sier Sheila alvorlig. 

Jentene på Suraksha bor som en felles familie, der det også legges opp til at nye jenter som kommer får støtte av jenter som har bodd lengre på Suraksha. Her fra middagen etter at skoledagen er over.

Ulike skjebner – ulik hjelp 

FORUT har samarbeidet med APSA i India i mange år, med utvikling og drift av en rekke institusjoner og prosjekter knyttet til barns rettigheter og barns beskyttelse i millionbyen Bangalore. APSA er en av flere organisasjoner som samarbeider om driften av 1098 Child Help Line.

I tillegg har organisasjonen etablert trygge bosteder for barn og ungdommer, en grunnskole, yrkestrening og oppsøkende prosjekter i slumområdene for barn som lever i ekstrem fattigdom med sine familier. Dette er barn og ungdommer som opplever store vanskeligheter i livet, fordi familiene ikke har penger til å skaffe nok mat, skolegang eller husrom. Ofte er det snakk om fattige familier fra landsbygda som søker inn mot byen fordi de leter etter arbeid, men ofte havner de som delvis arbeidsledige i en av de mange slummene i Bangalore. Her blir de boende i utrygghet og uten inntekter, og da er ofte barna speiselt sårbare og utsatte. 

Trygghet, holdninger og handlinger forbedres gradvis for disse jentene. Derfor må vi bygge tillit, samarbeid og resultater over tid, og være tålmodige.

SHEILA DEVARAJ, LEDER I APSA

Langsomt tilbake til livet 

Det er dramatiske opplevelser som har ført jentene til Suraksha, men når de kommer hit kan de raskt kjenne på roen, stillheten og fuglesangen. Alt er annerledes enn i byen; det er langt til naboen, ingen biltrafikk, og på jordene vokser nytteplanter og mangotrær som etter hvert skal bidra til kostholdet på senteret.

– Det første vi gjør når ei ny jente kommer, er å sørge for at hun merker at dette er et trygt sted, forteller Sheila.

Mye av dramatikken er over når jentene kommer hit, men jentenes opplevelser og erfaringer forsvinner ikke av seg sjøl. De første dagene og ukene er ofte svært vanskelige, med mye tid til samtaler, helseoppfølging og mange aktiviteter.

– En viktig del av hverdagen på Suraksha er skole, lekser, husstell, fysisk aktivitet og arbeid i kjøkkenhagen, forteller Sheila.

– Jentene må være med å ta ansvar fra første dag, slik at de blir opptatt med gode aktiviteter i et godt felleskap. Det holder en del av de vonde tankene unna, og åpner for en gradvis utvikling av trygghetsfølelse og nytt framtidshåp.

I denne første tida kan det også være mye tårer, konflikt og dramatikk.

– Det er ikke enkelt for jentene våre her, og vi må være tålmodige og i en beredskap for alt som kan skje av sorgprosesser, konflikter og selvskading, sier Sheila.

Tid for fordeling av toalettsaker og sminke til jentene. Sudha (i gult) er daglig leder.

Barnerettigheter = Suraksha 

I et land som India er det viktig at det finnes organisasjoner som APSA, fordi landets myndigheter ikke er i stand til å dekke behovet for hjelp og støtte til alle de millioner av mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele det enorme landet. Med over 1300 millioner innbyggere i 29 delstater, er det enorme og udekkede behov for hjelp, en hjelp som heldigvis kan gis i et samarbeid mellom organisasjoner som APSA og lokale myndigheter.

Det er også viktig at organisasjoner og enkeltmennesker ikke lar seg overvelde av at så mange mennesker trenger hjelp, men heller går løs på oppgavene med å hjelpe. Når flere organisasjoner arbeider mot felles mål, kan titusenvis av barn og unge få hjelp, slik vi ser på Suraksha.

Gjennom alle sine store og små aktiviteter, når FORUT og APSA fram til tusenvis av mennesker i og utenfor Bangalore hvert år, og det er slik vi får gjort noe konkret omkring temaet “barnerettigheter”, som er et viktig ord i mange bistandsorganisasjoner.

Partnere i over 35 år

Sheila Devaraj har satset hele sitt yrkesaktive liv på å hjelpe barn og unge i Bangalore, der hun og familien også bor. Sammen med studievennen og kollegaen Lakshapati, starter de APSA på åttitallet. Ganske raskt kom de i kontakt med FORUT, som siden har vært en støttespiller for å bygge opp mye av det organisasjonen i dag bidrar med i samfunnet.

Vil du støtte arbeidet på Suraksha? Bli FORUT-fadder eller verv en venn.

Suraksha ligger landlig utenfor millionbyen Bangalore, omgitt av maisåker og kjøkkenhager der krise- og omsorgssenteret høster inn viktige bidrag til eget kjøkken.

Siste nyheter