FORUT Skoleløpet 2018/19 – Skole for alle

Velkommen til en helt ny utgave av FORUT Skoleløpet for høsten 2018 og våren 2019. Det pedagogiske materiellet handler om hvordan utdanning kan være en vei ut av fattigdom for mange barn. Last ned invitasjonsbrosjyre i PDF her.

Meld på din skole ved å ringe FORUT på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til forut@forut.no. Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon, kan du også melde på din skole med en gang via knappen under.

.

Hva er FORUT Skoleløpet?

Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftsmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med viktig innsats for jevnaldrende. Elevene skaffer selv sponsorer som betaler enten et avtalt beløp for hver runde eleven løper, eller en fast pris for hele løpet. Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser, eller hele skolen samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og gjør Skoleløpet enkelt å organisere, men skolen forplikter seg til å gjennomføre løpet og sende pengene til FORUT.

Møt 11 år gamle Zainab fra Sierra Leone

Zainab bor i landsbyen Kareneh i Sierra Leone sammen med moren sin og flere søsken. Far er død. Sierra Leone er et av verdens fattigste land og familien sliter med å få endene til å møtes. Zainab går på skolen og trives der, men forteller om dager uten mat. Det gjør henne kvalm og svimmel med vanskeligheter for å konsentrere seg på skolen. To av de eldre brødrene hennes måtte oppgi drømmen om utdanning for å bidra til familiens inntekt. De jobber nå på rismarkene sammen med moren.

Årets materiell fokuserer på utdanning som en vei ut av fattigdom og som en døråpner for mange fattige barn. Samtidig ser vi hvordan fattigdom også er et hinder for utdanning. Gjennom familiens hverdag blir vi kjent med fire av FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom, god helse, god utdanning og samarbeid om å nå målene. For skal vi nå målene må alle trekke i samme retning og gjennom deltagelse i FORUT Skoleløpet bidrar din skole til dette.

Dette får skolen

Film om Zainab og hennes hverdag
Det er to versjoner av filmen, én for 1.-4. klasse og én for de eldre elevene.

Elevhefte
Hver elev får et elevhefte med fakta og bakgrunnsstoff om Sierra Leone, FNs bærekraftsmål, utviklingssamarbeid, global solidaritet og samtalespørsmål. I elevheftet er også sponsorkortet der elevene noterer ned sine personlige sponsorer, læreren kvitterer for innsamlet beløp og eksempler på hva FORUT kan utføre for innsamlet beløp.

Veiledning til læreren
Et eget veiledningshefte til lærerne med informasjon om FORUT, forslag til gjennomføring og forklaring på bruk av Spleis.

Aksjonsplakat
Stor plakat med FNs bærekraftsmål som kan henges opp i klasserommet.

Diplom til elevene
Alle elevene som deltar får utdelt et eget diplom som takk for innsatsen.

Kontantløs aksjon med Spleis
Spleis leverer elektronisk betalingsløsning til Skoleløpet. Hver skole får sin egen innsamlingsside ved påmelding der dere kan følge med på innsamlet beløp.

Gjennom FORUT Skoleløpet får elevene både kunnskap om hvordan verden fungerer og fysisk aktivitet. Derfor anbefaler jeg det! – Selda Ekiz, fysiker og programleder

Påmelding

Ring FORUT på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til forut@forut.no.

Husk å oppgi skolens navn og adresse, antall elever som skal delta og når løpet skal gjennomføres. Legg til en kontaktperson med telefon og e-post – resten ordner vi! Har dere mottatt innloggingsinformasjon kan dere logge inn og melde på skolen via knappen under.