Bli med på jobben til Nepals eneste barnepsykiater

I en fersk video kan du bli med Dr. Arun Raj Kunwar på jobb og se forholdene han og hans team jobber under i dag. Behovet for en ny og fullverdig barnepsykiatrisk klinikk i Nepal er stort. FORUT har kommet langt i arbeidet med å realisere den nye klinikken, men den er ennå ikke fullfinansiert.

Papirarbeidet er i boks, grunnsteinen er lagt ned og anbudsprosessen for den nye klinikken er i en sluttfase nå. FORUT har garantert for finansieringen med mange bidragsytere med på spleiselaget. Målet er å starte byggingen sommeren 2018, mens klinikken forhåpentligvis står ferdig innen utgangen av 2019.

Hver ny FORUT-fadder utgjør en forskjell!

Siste nyheter