Zambia

Zambia deltakere LusakaProgrammet i Zambia har fokus på alkohol og nasjonalt påvirkningsarbeid. Alkoholbruk er nært knyttet opp mot kjønnsproblematikk (vold mot kvinner og barn) og representerer en helserisiko (HIV/AIDS).
Gjennom partnere har vi mulighet til å arbeide på grasrotnivå og å drive med påvirkningsarbeid for en endret alkoholpolitikk.
Det er spesielt manglende håndheving av eksisterende lovverk med hensyn til utsalgssteder, åpningstider og aldersgrense som er i fokus. Det er mulig å få kjøpt alkohol til alle døgnets tider på mange små og store serveringssteder.

Det er helt klart at alkoholspørsmålet stort sett ignoreres av folk flest og av utviklingsorganisasjoner. Årsaken er at de mangler både kunnskap og apparat til å håndtere dette på sine ansvarsområder. Ulike trosbaserte organisasjoner og samfunnsaktivister med fokus på likestilling, ungdom, barnerettigheter, HIV/AIDS, helse og fattigdom uttrykker stor tilfredshet med at noen ville ta opp til diskusjon alkoholens rolle som forsterkende problem. Det er med andre ord stor interesse for FORUTs kompetanse om rus som utviklingshinder

Siden arbeidet med en ny alkoholpolitikk har kommet såpass langt, er det viktig å støtte opp i denne prosessen. Videre støtter vi enkeltorganisasjoner eller prosjekter for å bidra til en effektiv iverksetting av alkoholpolitikken. Det er behov for mer forskning for å få bedre oversikt over nasjonalt alkoholkonsum. Vi bruker erfaringer fra andre samarbeidsland og knytter arbeidet med å redusere skade av alkohol til likestilling og maskulinitet som igjen kan knyttes opp til målsettinger om å redusere HIV/AIDS eller vold mot kvinner og barn.