Andreas Skaugerud Trondal

Andreas er profesjonell musiker som «trommis» i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, med bostedsadresse på Saksvik i Malvik kommune. Andreas kom inn i FORUT som resultat av sin familiære kopling til Toten og en del av miljøet rundt Urbane Totninger før han flyttet til Trondheim.

Etter å ha vært med FORUT og Urbane Totninger til Nepal i 2004 ble han en aktiv støttespiller for FORUT. Sammen med sin bedre halvdel – Rakel – har Andreas bidratt til en eventyrlig vekst i antall nye FORUT-faddere. 

Andreas er full av ideer og har unike kommunikasjonsevner. Som trommis i Luftforsvarets musikkorps er han den som slår på stortrommen på en profesjonell måte. Dette er egenskaper vi også har sett i hans solidaritetsengasjement i FORUT. I tillegg har han et komiker-gen som kunne ha kvalifisert til en karriere som profesjonell standup-komiker. 

FORUT har kunnet nyte godt av komiker-genet hans, blant annet gjennom flere år med hjemmeprodusert julekalender med både alvor og skjemt. Her har Andreas og Rakel oppnådd stor suksess.

Andreas har sett mange av FORUTs bistandsprosjekter gjennom sine reiser med og for FORUT til Nepal, Sri Lanka og India. Det er disse besøkene som har motivert Andreas. Blant annet prosjektene for vanskeligstilte barn i Nepal, krigsenker i Sri Lanka og slumbefolkningen i India. 

Andreas har også sett at det er mulig å få rekruttert nye støttespillere til FORUT. Sammen med Rakel har de vervet mer enn 150 nye FORUT-faddere som har tilført FORUT mer enn én og en halv million kroner.