Håvard Tjora

ambassadør håvard tjora 275 pixUtdanning er veien ut av fattigdom. FORUT bygger skoler der behovet er størst. Derfor støtter jeg FORUT!

VERDEN KAN FORANDRES!

Du vil vel være med på det?