Kjetil Kjenseth

kjetil kjenseth 275 pixFORUTs innsats for å hjelpe særlig barn og unge er prisverdig!

FORUT satser på lokal bistand og utvikling, med vekt på utdanning og miljø.

FORUT har viktige verdier i bunnen og tar med seg dette ut i verden.

Jeg er gjerne ambassadør for det gode arbeidet FORUT gjør!

VERDEN KAN FORANDRES!

– Du vil vel være med på det?