Knut Storberget

ambassadør knut storberget 275 pixJeg har FORUT i ryggraden og har sett at det nytter! Knut Storberget har vært med FORUT på tur til Malawi, og det var et strekt møte.

Speiderjentene fra Malawi Girl Guides Association (MAGGA) møter Storberget med selvtillit og pågangsmot.

FORUTs arbeid i Malawi fokuserer på forebygging av kjønnsbasert vold, HIV/AIDS og fattigdom. En viktig del av tilnæringen er å koble alkohol- og narkotikabruk til disse alvorlige utviklingsspørsmålene.

FORUT støtter MAGGA økonomisk og faglig i deres prosjekt som har som formål å lære jenter å ta kontroll over egen kropp og eget liv.

– Takk for at jeg fikk komme til Malawi og oppleve dette! Takk for det flotte arbeidet dere gjør!

– Jeg har sett at det nytter! (Knut Storberget)

VERDEN KAN FORANDRES!

Du vil vel være med på det?