Urbane Totninger

urbane totninger 275 pixFORUT får utrolig mye ut av midlene!

Vi har fått se noe av arbeidet FORUT står for i Sierra Leone og Nepal med egne øyne. Vi er veldig imponerte over mangfoldet av gode prosjekt som gjennomføres og antall mennesker som får hjelp.

Vi har sett med egne øyne at pengene kommer fram. Og at man får utrolig mye ut av midlene! Fascinerende å se helt konkret at man faktisk gjør en god gjerning ved å gi penger via FORUT.

Det har vært svært inspirerende å møte mange av de ressurssterke og hjertevarme menneskene i Sierra Leone og Nepal som står på for de svakest stilte i disse landene. Og også å møte de takknemlige og glade mottakerne av hjelpen.
VERDEN KAN FORANDRES!Du vil vel være med på det?