Skattefradrag

Gir du pengegaver til frivillige organisasjoner på mellom kr 500 og 25 000 i løpet av et kalenderår er du berettiget til skattefradrag.

Det kreves da at organisasjonen som mottar gaven har dine opplysninger i sitt register (navn, adresse og fødsels-/personnummer) slik at dette kan innberettes til skatteetaten og du får det oppført i din skattemelding. 

Opplysninger kan sendes til gry@forut.no, eller oppgis på tlf. 61 18 74 00.

Hvem er giver?

Prinsippet er at alle som betaler penger direkte til FORUT er en «giver». Det være seg som FORUT-fadder, at du betaler et fadderskap for en annen, gir penger via en bursdagsinnsamling til inntekt for FORUT, via Vipps eller bank.

Gir du penger til en person som deretter overfører pengene som en gave til FORUT, er det den personen som er giver. Skattefradraget gjelder ikke når du handler varer eller tar lodd i vårt lotteri.

Hva må jeg gjøre?

Faste givere har vi i registeret vårt, men ikke alle har oppgitt personnummer. Så forsikre deg om at vi har dette dersom du ønsker at vi skal innrapportere gavene fra deg. 

Gaver gitt til FORUTs egne innsamlingsaksjoner på Facebook eller direkte via bank eller Vipps blir registrert hos oss dersom du allerede er i registeret vårt.

Har du derimot gitt en pengegave til oss via en annens innsamling på Facebook må du sende oss kvittering på innbetalt gave.

Er du ikke registrert hos oss fra før, har du allikevel rett på skattefradrag dersom gaven er på kr 500 eller mer. Da må du sende oss de opplysningene vi trenger og en kvittering på innbetalt gave.

Opplysninger kan sendes til gry@forut.no, eller oppgis på tlf. 61 18 74 00.

Eksempler

1: Du oppretter en innsamling på Facebook hvor pengene går direkte til FORUT. I dette tilfellet er det den som gir til innsamlingen som er giveren og er berettiget til skattefradrag.

2: Du har bursdag og i stedet for gaver ønsker du penger som du vil gi til FORUT. Folk gir deg kontanter eller setter inn penger på din konto. I etterkant overfører du pengene samlet til FORUT – da er det du som er giver og er berettiget til skattefradrag.

3: Du har bursdag og ønsker en gave til FORUT i stedet for noe til deg selv. Du oppgir både ditt eget kontonummer og FORUTs kontonummer. Det du får kontant og på din egen konto og overfører til FORUT i etterkant er din gave og gir deg skattefradrag. De som velger å betale direkte til FORUTs konto er selv berettiget til skattefradrag, selv om det er en gave i forbindelse med din bursdag.