Biswas og de magiske fjellene

Velkommen til FORUT Barneaksjonen 2022/23 «Biswas og de magiske fjellene».  

I fjellandet Nepal bor fem år gamle Biswas sammen med familien sin. Vennen Nischal er ett år eldre og bor like ved. Sammen med guttene blir vi kjent med hverdagen deres og opplever hovedstaden Katmandu. Og kanskje får vi et glimt av den myteomspunnede Yeti?  

FORUT Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO/AKS om livet til barn i FORUTs samarbeidsland i Afrika og Asia. Oppleggene fornyes hvert år og skaper stort engasjement hos barn i Norge.

LAST NED ÅRETS INVITASJONSBROSJYRE 

Barneaksjonen kan gjennomføres når som helst i løpet av året. Pålogging kan skje via knappen under hvis du har mottatt brukernavn og passord, eller ved å kontakte FORUT via e-post til barn@forut.no eller tlf 61 18 74 25.

Fjellandet Nepal 

FORUT møtte Biswas for første gang i 2014. Da var han fire år og hovedpersonen i Barneaksjonen. Da vi skulle reise for å produsere en ny aksjon denne gangen, ble vi rammet av Omikron-nedstengningene i verden. Derfor kan vi nå stolt relansere aksjonen fra Nepal med Biswas og vennen hans Nischal. Gjennom korte filmer blir vi med på store og små hendelser i guttenes liv. Vi får også en oppdatering på hvordan det går med Biswas og familien i dag.

Nepal har verdens høyeste fjell, Mount Everest, og der jobber faren til Biswas som vaktmann. Himalaya og fjellene har gitt opphavet til mange fortellinger og myter. Snømonsteret Yeti er en av dem. Dette inspirerte både musikerne i Bonanza Kidz og Gaute Ormåsen til å skrive barnemusikk om nettopp, Yeti.  

Gjennom Barneaksjonen får vi innblikk i en spennende og annerledes kultur. Vi får kunnskap om hverdagsliv og levesett som er ganske så ulikt det norske, men kanskje er vi ikke så forskjellige likevel?  

Biswas (til venstre) og Nischal sammen med Monki – verdens beste venn!

Dette er formålene med FORUT Barneaksjonen  

 • Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land.  Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og empati, og fokusere på at barn har ressurser, evner og ambisjoner. Levekårene kan være utfordrende og vi formidler både likheter og ulikheter, men også et felles behov for vennskap, lek, familieliv og trygghet.  
 • Gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. Vi tror barn har et iboende ønske om å hjelpe andre, og en viktig del av FORUT Barneaksjonen er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe midler til prosjekter for barn i andre land.   

Fleksibel materiellpakke for positiv læring   

Den innholdsrike materiellpakken formidler en realistisk historie som gir læring og kunnskap om en annen kultur, likheter og ulikheter.   

Dette får alle som deltar:  

 • Minki – Apekatten Monkis venn i Nepal.  
 • Filmer om Biswas og hverdagen i Nepal.  
 • Film med Barneaksjonens tegneverksted med Øisteins Blyant i Nepal.  
 • Engasjerende og fengende barnemusikk fra både Roger Græsberg og Bonanza Kidz og Gaute Ormåsen.
 • Store bildeplakater som inspirer til samtale i barnehagen.  
 • Fortellerark til høytlesning.
 • Veiledningshefte for de ansatte med bilder, bakgrunnsstoff, aktiviteter, tips til gjennomføring og idéer til innsamlingsaktiviteter.  
 • Plakat til aksjonsdagen med plass til å fylle inn tid og sted.
 • Informasjonsbrosjyre til foresatte om FORUT og Barneaksjonen.
 • Jakkemerke til alle barn som deltar.  
 • Tilleggsmateriell på forut.no/barn med forslag til aktiviteter og innsamling: fargeleggingsark, musikkvideo med dans, danseinstruksjon, «digitalpekebok» for de yngste barna, matoppskrifter, natursti med quiz, opplegg forbarneløp, «kinobilletter», papirfigurer og masker til dramatisering av fortellingene – og mye annet. 
Øisteins blyant har tegneverksted i Nepal.

Innsamling  

Solidaritet er best når den fører til handling. Materiellet i Barneaksjonen er gratis, men alle deltagere er forpliktet til å gjennomføre en innsamling til inntekt for FORUTs bistandsarbeid.  

Dere bestemmer selv om dere vil gjennomføre en enkel innsamlingsaksjon eller om dere vil legge mer arbeid i arrangementet. Veiledningsheftet og nettsidene gir mange kreative idéer til forberedelser og gjennomføring av innsamlingen.  

Barneaksjonens produktpakke    

Dersom dere ønsker produkter fra FORUT i gjennomføringen av innsamlingsaksjonen, tilbyr vi en ferdig produktpakke med 15 unike produkter som enten loddes ut eller selges. Om dere planlegger å selge varene, anbefaler vi å stille ut de tilsendte produktene og ta opp felles bestilling til FORUT. Dere mottar da varene samlet etter et par dager. På den måten får alle barna varene sine samtidig og det oppleves rettferdig.  Ta kontakt for tilrettelegging hvis dere har spesielle ønsker.  

Påmelding   

Vi i FORUT håper dere vil være med på å lære om og gjøre noe for andre barn!   

Har du mottatt brukernavn og passord fra oss kan du logge på via knappen under. Det er også mulig å melde seg på ved å sende e-post til barn@forut.no eller ved å ringe  tlf  61 18 74 25. 

Nischal (t.v.) og Biswas i dag, som 13-åringer.