Læring gir energi

FORUT Skoleløpet er et pedagogisk opplegg der elevene lærer om barnekonvensjonen, FNs bærekraftsmål og hvordan elevene ved din skole kan bidra til en bedre verden.

SE ÅRETS INVITASJONSBROSJYRE

Meld på din skole ved å ringe FORUT på 61 18 74 25 eller skriv en e-post til  forut@forut.no. Hvis du har mottatt påloggingsinformasjon, kan du også melde på din skole med en gang via knappen under. 

Skoleløpet 2020-21 har fått navnet «Læring gir energi». Hovedtema er FNs bærekraftsmål nummer fire, god utdanning, og at alle barn har rett til skolegang.

Temaet konkretiseres gjennom hverdagen til sju år gamle Angel som bor i en landsby i Dolakha i Nepal. Her har FORUT bygget en ny jordskjelvsikker skole etter at den gamle raste sammen under jordskjelvet i 2015. Skolen er utstyrt med et solcelleanlegg som gir nye muligheter for god undervisning og læring.


Hva er FORUT Skoleløpet? 

FORUT Skoleløpet er et brukervennlig opplegg som kombinerer teoretisk kunnskap og fysisk aktivitet. Det kan gjennomføres i løpet av en skoledag. Undervisningsopplegget er tilpasset flere av målene i læreplanene for grunnskolen.  
 
Selve Skoleløpet gjennomføres som en aktivitetsøkt der elevene bidrar med viktig innsats for jevnaldrende. Før løpet skaffer elevene seg sponsor(er) som forplikter seg til å støtte med et selvvalgt beløp per runde eleven gjennomfører, eller et fast beløp. Skolen kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en sponsoravtale. 

Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser eller hele skolen samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og utarbeidet på en slik måte at Skoleløpet enkelt kan organiseres og gjennomføres, men deltagerne forplikter seg til en innsamling. Pengene skolen løper inn går til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika.  

Så langt det er mulig besøker FORUT skoler og holder undervisning som en del av Skoleløpet. Ta kontakt for avtale.  

Smittefritt skoleløp  

FORUT har utarbeidet en smittevernveileder for en alternativ og trygg gjennomføring av aksjonen, kontinuerlig oppdatert utfra reglene myndighetene til enhver tid anbefaler. 

Angel (7) fra Dolakha i Nepal 

I en landsby i fjellområdet Dolakha i Nepal bor sju år gamle Angel med familien sin. I 2015 ble landsbyen hardt rammet av jordskjelv, og både familiens hus og landsbyens skole fikk store skader og måtte rives. 

FORUT har bygget en ny, jordskjelvsikker skole som gjør at Angel får den undervisningen hun har krav på. Hun liker godt både å skrive og lese. Favorittfagene er nepali, engelsk og matte.  

Moren til Angel, Mandira, er takknemlig for den nye skolen. Den har bedre klasserom, toaletter i nærheten av skolebygget og tilgang til rent vann. I tillegg har den et solcellepanel som åpner for flere muligheter i undervisningen. En egen bygning huser nå datamaskiner, og det planlegges et laboratorium for naturfag. 

Materiell skolen får:  

Film om Angel og bærekraftsmålene 
Filmen leveres i to versjoner, én for 1. – 4. klasse og én for de eldre elevene. 

I tillegg får alle musikkvideo og danseinstruksjon til «Million mil». Dansen kan brukes for å aktivisere elevene både i undervisningen og som oppvarming før løpet. 

Elevhefte 
Hver elev får et elevhefte med fakta og bakgrunnsstoff om barnekonvensjonen, bærekraftsmål nr. 4 og 7, Nepal og Angel og familien. 

I elevheftet finner dere en konkretisering av hva FORUT kan utrette for de innsamlede midlene, samt sponsorkortet der elevene noterer ned sine personlige sponsorer. 

Veiledning til læreren 
Et eget veiledningshefte med informasjon om FORUT, forslag til gjennomføring av løpsdagen og bruk av Spleis.  

Plakat til klasserommet 
Plakat med viktige utdrag fra FNs barnekonvensjon 

Diplom til elevene 
Alle elevene får utdelt et eget diplom som takk for innsatsen. 

FORUT sender en rapport til alle deltagerskoler ved årets slutt med en oppsummering av hva vi har kunnet utrette for de innsamlede midlene.  

Det følger også med et forslag til et informasjonsbrev til de foresatte der skolen selv kan fylle inn informasjon om sin gjennomføring. Dette kan kopieres opp eller sendes elektronisk via skolens egne kanaler. 

Kontantløs aksjon med Spleis  

Spleis leverer elektronisk betalingsløsning til Skoleløpet. Hver skole får sin egen innsamlingsside der dere kan følge med på innsamlet beløp. 

Påmelding 

Vi i FORUT håper dere vil være med og lære om barnekonvensjonen og bærekraftsmålene – og gjøre noe for andre barn!

Har du mottatt brukernavn og passord fra oss, kan du logge på via knappen under.

Det er også mulig å melde seg på ved å sende e-post til barn@forut.no eller ved å ringe tlf 61 18 74 25. Husk da å oppgi skolens navn og adresse, antall elever og klasser som skal delta og når løpet skal gjennomføres. Legg til en kontaktperson med telefon og e-post – resten ordner vi!