Bedriftssamarbeid

Sammen med små og store bedrifter skaper vi forandring og bidrar til tryggere barn. 

FORUT arbeider for barns og kvinners rettigheter, og legger til rette for langsiktig og varig utvikling i flere lokalsamfunn i våre samarbeidsland i Asia og Afrika.

Målet er at vi sammen reduserer fattigdom, blant annet gjennom utdanning og etableringer av arbeidsplasser for kvinner. Arbeidet vårt er forankret i FNs bærekraftsmål.

Bedrifter i Norge kan støtte FORUTs arbeid og engasjere seg på to måter, enten som Bedriftsfadder eller Bedriftspartner. Ta kontakt med oss for et digitalt eller fysisk møte, så kan vi sammen finne ut hva som er mulig for din bedrift.

Disse bedriftene er våre samarbeidspartnere:

FORUT Bedriftsfadder

Din bedrift kan støtte FORUTs innsats som bedriftsfadder med et valgfritt beløp over 1000 kroner i måneden.

Inntektene går til arbeidet med etablering av kvinnearbeidsplasser, lokal vareproduksjon, skole, helse og utdanning i våre seks samarbeidsland. FORUT støtter også krisetelefoner og omsorgssentre for barn som hjelpes ut av barnearbeid og overgrep i Nepal og India. 

Som FORUT Bedriftsfadder kan du bruke vår logo på bedriftens hjemmeside, og FORUT sender i tillegg trykket eller digital informasjon som kan deles med ansatte, kunder og nettverk to ganger i året. Vi kan også komme på bedriftsbesøk.

Bedriften er med i en årlig trekning av en gratis studietur blant FORUTs faddere, og kan i tillegg kjøpe plass på slike studieturer/prosjektbesøk. 

Ta kontakt med seniorrådgiver Ingvar Midthun for mer informasjon og avtale om bedriftens fadderskap på e-post ingvar@forut.no eller telefon 990 42 564.

FORUT Bedriftspartner

Som Bedriftspartner kan din bedrift samarbeide med FORUT og våre partnerorganisasjoner i samarbeidslandene gjennom økonomiske bidrag til bestemte, flerårige prosjekter. Flere bedrifter har allerede et slikt samarbeid med FORUT. Gjennom større samarbeidsprosjekter kan vi blant annet bidra til gjenbosetting av flyktninger, sikre rent vann til landsbyer, skolegang og helsehjelp. 

Vi blir enige om konkrete prosjekter, målsettinger og økonomisk bidrag – og bedriften får egne rapporter fra framdriften i prosjektene. I tillegg får bedriften trykket eller digital informasjon som kan deles med ansatte, kunder og nettverk to ganger i året. Vi kan også komme på bedriftsbesøk, og arrangere besøk til samarbeidsprosjekter. 

«Vi vil være tydelige på vårt samfunnsansvar som bedrift og som enkeltmennesker. Derfor støtter vi lokal idrett i Gjøvik og et helse- og skoleprosjekt i Nepal, i samarbeid med FORUT.»

Pål Aksel Forberg, daglig leder, Thermo-Floor

Ta kontakt for mer informasjon og dialog om FORUT Bedriftspartner

Ingvar Midthun, Seniorrådgiver
E-post ingvar@forut.no, telefon 990 42 564.

Vil din bedrift være med på å forandre verden? 

Vi kan skape forandring og forbedring sammen! Her er noen konkrete eksempler på hva FORUT arbeider med, sammen med lokale partnerorganisasjoner i seks land i Asia og Afrika:

  • Jentespeidere i Malawi samarbeider med helsepersonell og jurister, slik at mindreårige som utsettes for vold og overgrep får psykososial støtte og rettshjelp.
  • Skole- og omsorgssenteret Namma Nalanda i India hjelper barn og unge som er utsatt for vold, barnearbeid og menneskehandel. 
  • Kanti Childrens Hospital i Nepal har fått finansiert byggingen av landets første barnepsykiatriske klinikk fra FORUT, og sammen med flere partnere arbeider FORUT nå videre med utbyggingen av dette helsetilbudet i større deler av landet.
  • Små og store kvinnenettverk på Sri Lanka bidrar til utdanning og finansering for kvinner som vil satse på utvikling av lokale bedrifter. Dette er ofte krigsenker som vender tilbake til nordområdene etter mange år som flyktninger. 
  • Mange landsbyer i Sierra Leone får rent drikkevann takket være nye brønner.