Psykisk helsehjelp for barn og unge

God psykisk helsehjelp er viktig for barn og unge som har vært utsatt for utnyttelse, vold, overgrep og omsorgssvikt, uansett hvor i verden de bor.

FORUT er sentral i oppbyggingen av psykisk helse-tilbudet for barn og unge i Nepal.

Du kan bli med på dugnaden ved å bli FORUT-fadder.

For 8 kroner dagen kan du hjelpe flere barn og unge som trenger at vi bryr oss. Som FORUT-fadder støtter du vårt viktige arbeid mot fattigdom og for en mer rettferdig verden både i Asia og Afrika.

Vil du være med på å forandre verden?

Gode grunner til å bli fadder i dag:

  • Du får én billett til Urbane Totningers sommershow 10. juli 2022 eller en «Urban velkomstgave» i posten dersom du heller ønsker det
  • Som FORUT-fadder blir du med i en årlig trekning av en studietur med FORUT
  • Du gjør noe for andre, sammen med FORUT

Balika Peace Home er et krise- og omsorgssenter for jenter som drives av FORUTs partnerorganisasjon CWIN Nepal. Her får jenter en trygg ramme med omsorg, terapi, aktivitet og undervisning.

Urbane Totninger, Norges største sommershow, har lenge samarbeidet med FORUT i arbeidet med å bygge Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Nå står den ferdig i Katmandu. I samarbeid med myndighetene både i Norge og Nepal bygger nå CWIN og FORUT ut tilbudet slik at flere får hjelp.

I et globalt perspektiv er psykisk helse fortsatt et neglisjert og stigmatisert område av medisinen. Mennesker med psykiske plager opplever en økende grad av marginalisering. Derfor jobber FORUT med psykisk helse i Nepal og våre andre samarbeidsland.

– Jeg har vært med FORUT til Nepal, og sett hva vi sammen får til for barn og unge i et av verdens fattigste land. Jeg håper du blir med på innsatsen!

Ida Marie Ringerud
Urban Totning, lege og FORUT-fadder

– Som FORUT-fadder utgjør du en forskjell. Bli med!

Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen
Urbane Totninger

Dårlig psykisk helse er et økende problem i Nepal. Fattigdom, jordskjelv og pandemi har satt spor. Nå skaper også økte priser og økonomisk krise store problemer for mange.

Hvem er FORUT?

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika og informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge. Hovedkontoret ligger på Gjøvik i Innlandet.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen.