Økte priser og problemer i Nepal

Mange i Nepal sliter nå med å dekke sine daglige utgifter etter hvert som prisene stiger i landet. De som bor i slumområdene i Katmandu er blant de mest utsatte og sårbare når priser øker som følge av nedstengninger under pandemien og krigen i Ukraina. Slik henger verdensøkonomien sammen, og slik skaper den nå problemer for fattigfolk i Nepal og andre land.

Mange av de fattigste i millionbyen Katmandu lever av å kjøpe inn varer og grønnsaker på lokale markeder utenfor byen og videreselge varene inne i byen. Dette arbeidet kan starte klokka tre på natta og innebære en lang reise med over 30 kilo grønnsaker i lasten. Ofte fraktes det med små varebiler og trehjulinger.

Slike lange dager kan resultere i en inntekt til familien på omtrent 100-150 kroner som en dagslønn. Med husleie, innkjøp av mat og skolepenger blir dette for lave inntekter for mange familier, der den ene av to voksne også ofte mangler arbeid som følge av at nedstengninger har stoppet turistindustrien og andre næringer.  

Utenlandssjef Ståle Stavrum i FORUT, frykter at dette er en utvikling som vil forverre livet for mange og skape mer sosial uro i flere land. 

Vil du støtte FORUTs arbeid og bidra til at flere får hjelp?

Sårbarhet for prisøkninger 

Nepal har ingen grenser til havet og er derfor kritisk avhengig av vareimport fra India, selv om det kan høstes tre avlinger i året i Katmandudalen. Nepal har om lag 29 millioner innbyggere. Mange av dem lever i en fattigdom som gir stor sårbarhet når basisvarene i det daglige kostholdet stiger så mye som de har gjort under pandemien.  

Prisen på matolje har for eksempel økt fra om lag 10 kroner til det dobbelte våren 2022. Dette er prisøkninger ingen har sett før, og som er verre enn i tida etter den store jordskjelvkatastrofen i landet våren 2015. 

– Det vi ser i Nepal og andre land er at flere kriser kommer samtidig, sier utenlandssjef Ståle Stavrum i FORUT. Han er bekymret for den videre utviklingen i flere samarbeidsland, blant annet fordi krisene kan skape grobunn for misnøye i brede lag av befolkningen. 

I Sri Lanka har det allerede vært store demonstrasjoner og opptøyer i flere uker. Stavrum mener krisene skaper et klima for mer polarisering, populisme og opprør, som igjen kan virke destabiliserende i flere land.  

– Samtidig er FORUT og andre organisasjoners rolle nå stadig viktigere, fordi vi tross alt har mulighet til å bidra med gode prosjekter og tiltak mot den økende sårbarheten og fattigdomsutviklingen vi ser. Vi er en del av et stort globalt hjelpeapparat, og en viktig motkraft mot maktesløshet og motløshet i mange familier og lokalsamfunn.

Store sammenhenger og økende spenning 

Krigen i Ukraina har skapt et stort press på prisutviklingen i Nepal og andre land våren 2022. I Nepal har prisene på bensin og diesel økt flere ganger i år, og er stadig på vei oppover. Nepal føyer seg inn i en lang rekke land i regionen som nå melder om raskt økende inflasjon.

I Sri Lanka har problemene ført til at store deler av regjeringen har gått av etter store demonstrasjoner mot statens manglende evne til å håndtere situasjonen. Demonstrasjonene har vært voldsomme og krevde livet til en demonstrant da politiet skjøt med skarpt for å spre en folkemengde i hovedstaden Colombo 20. april.

FORUTs partnerorganisasjon CWIN i Nepal melder at de ikke har registrert så store problemer og demonstrasjoner som i Sri Lanka, men organisasjonen er likevel bekymret for den negative økonomiske utviklingen som først og fremst rammer landets fattigste. 

Statlige grep 

Nepals regjering forsøker å håndtere de økonomiske problemene og fallet i landets valutareserver, og har blant annet innført strenge restriksjoner på import av ikke-essensielle varer og produkter som biler, kosmetikk og gull.  

Det vurderes også om det skal innføres restriksjoner på bruk av privatbiler i byene, som et tiltak for å redusere importen av drivstoff. Et slikt grep kan igjen ramme de fattigste grønnsaksselgerne, som stadig må betale mer for transporten med lastebiler og trehjulinger av sine varer og grønnsaker inn til markedsplassene i byene. 

Ståle Stavrum, utenlandssjef i FORUT.
Mer ekstrem fattigdom 

Ifølge BBC kan mange i Nepal takke familie i utlandet for at de i det hele tatt får endene til å møtes. Mange migrantarbeidere i Midt-Østen, Sør-Øst-Asia og India sender stadig penger hjem. Dette har i mange år vært kritisk viktige overføringer til nepalske familier som lever i ekstrem fattigdom, altså for under 2 dollar (18 kroner) om dagen.  

Likevel demmer ikke disse overføringene fra utlandet opp for at fattigdommen nå øker kraftig i blant annet Nepal. Ifølge BBC sine kilder er om lag 1,2 millioner mennesker i Nepal kastet tilbake i ekstrem fattigdom de siste par åra. Misnøyen med utviklingen brer seg i samfunnet, og mange er spente på om økte priser og problemer kan føre til politiske endringer når Nepal går til nasjonale og lokale valg senere i år. 

– I krisetider som nå er det mye som stadig kan bli verre, men da er det samtidig viktig at organisasjoner som FORUT holder fast i sitt engasjement. Vi skal være de siste som tillater at håpløshet, maktesløshet og lammelse tar overhånd, sier Ståle Stavrum.  

– Nå er solidarisk handling en kur mot all håpløsheten, og det er en viktig rettesnor i vårt arbeid i tida framover. 

Vil du støtte FORUTs arbeid og bidra til at flere får hjelp?

Kilder: FORUT, CWIN, samtaler med folk i Nepal og BBC-artikkel publisert 13. april 2022 (“How the rising cost of living crisis is impacting Nepal”)

Foto: Øyvind Strand Endal, april 2022

Siste nyheter