25 år med etisk arbeid mot Oljefondet

Gjennom 25 år har norsk sivilsamfunn holdt forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i ørene. Nå har Forum for utvikling og miljø laget en nettside som oppsummerer dette arbeidet.

I 2021 var det 25 år siden Norge gjorde de første investeringene i Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Helt siden starten har norske sivilsamfunnsorganisasjoner jobbet for at fondet skal investere sparepengene våre på en ansvarlig måte.

Organisasjonen Forum for utvikling og miljø, som FORUT er en del av, har laget en dedikert nettside for å vise hvordan det etiske arbeidet har fulgt Oljefondet i alle disse 25 årene – og der er selvsagt vår kampanje «Oljefondets alkoholproblem» inkludert. 

Den nye nettsiden finner du her: Oljefondet 25 år.

Kort tid etter etableringen av Oljefondet ble Etikkrådet satt ned – det skjedde i 2004. Dette var for å sikre at det var en kontroll av investeringene, og at etikk var viktig siden dette var investeringer av våre felles midler til fremtidige generasjoner. Tobakk ble innen kort tid trukket som investeringsobjekt begrunnet de negative helseeffektene av produktet. 

FORUT, sammen med eierorganisasjonene våre IOGT og Juvente, har i flere år jobbet for et produktbasert uttrekk på alkohol. Alkohol er en av de store risikofaktorene for global helse, og siden Oljefondet ble dannet har det blant annet kommet en global alkoholstrategi fra Verdens Helseorganisasjon, og Norge har som et foregangsland vedtatt en strategi for ikke-smittsomme sykdommer i bistandsarbeidet vårt. Til tross for dette er det fortsatt minst 124 milliarder kroner investert i den globale alkoholstrategien. 

Vi jobber fortsatt for et uttrekk av alkohol fra Oljefondet, og mener at våre investeringer ikke skal profittere på andre lands svake regulering av alkohol.  

Se mer om kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» på https://www.oljefondetsalkoholproblem.no/

Et veggmaleri fra kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» i 2019.

Siste nyheter