30 år med vindu mot verden

FORUT Barneaksjonen er 30 år. 1,4 millioner barn har siden 1988 blitt kjent med verden gjennom det pedagogiske opplegget der barn i Norge lærer om barn i ande land. Her skriver generalsekretær Morten Lønstad om jubileet.

I 1988 ble den første utgaven av FORUT Barneaksjonen tilbudt norske barnehager. Historien om fire år gamle Nadisha Dilhani som bodde i en av Colombos slumområder, ble en umiddelbar suksess som ble godt mottatt i barnehagene.

Siden den gangen har FORUT utarbeidet i alt 15 ulike opplegg med barn fra de forskjellige landene FORUT jobber i.  I løpet av de 30 årene som har gått, har 1,4 millioner barn deltatt i FORUT Barneaksjonen. Noen barn er riktignok telt med to og kanskje tre ganger, fordi de har deltatt i flere av oppleggene. De har lært om barns levekår i land i Sør; om kultur, vennskap, familieliv og tradisjoner, om likheter og spennende ulikheter.  Barn i Norge har hatt sitt første møte med verden utenfor egen land gjennom deltakelsen i FORUT Barneaksjonen. Vi har fått utallige positive tilbakemeldinger fra barnehager og skoler som har deltatt, der det fortelles om ekte engasjement og stor læringslyst hos barna. Det er vi umåtelig stolte av.

FORUT Barneaksjonen ble vel etablert som et attraktivt pedagogisk opplegg i norske barnehager fra første stund. Det er likevel grunn til å hevde at det virkelig store gjennombruddet kom med opplegget Sangen om Yebo i 2004. Da startet et langvarig og fruktbart samarbeid med artisten Geirr Lystrup. Oppslutningen nesten fordoblet seg fra om lag 900 til 1700 deltakende barnehager og skoler i toppåret 2010 med aksjonen «Indranis sang». Seinere har andre artister overtatt stafettpinnen etter tur; Maj Britt Andersen, Roger Græsberg og Bonanza Kidz og Gaute Ormåsen. Artistene har hatt stor betydning for at FORUT Barneaksjonen fortsatt er den viktigste kilden norske barnehager tyr til for å formidle globale temaer og internasjonal solidaritet.

FORUT Barneaksjonen har i alle disse årene vært opptatt av å formidle genuine historier i respekt for den kulturen barna i land i Sør representerer. Vi har vært bevisste på å framstille barna som ressurssterke individer og å unngå stakkarsliggjøring, som skaper uriktige bilder bygd på myter og inngrodde antakelser. Vi tror vi har åpnet et vindu mot en fremmed verden som har åpnet øyne og sinn, og skapt respekt og ekte nysgjerrighet for det som er annerledes og spennende.

I forbindelse med dette 30-årsjubileet er det grunn til å takke alle barnehager og skoler, deres ansatte, foreldre og barn, for det engasjementet de har vist gjennom alle disse årene. Vi håper og tror at FORUT Barneaksjonen også i årene som kommer kan være en viktig kilde til å oppfylle barnehagens rammeplan og skolens læringsmål om internasjonal orientering og solidaritet.

På bildet øverst ser du Morten Lønstad sammen med Yebo og faren hennes under et gjensyn i 2017. 30-årsjubileet markeres med en gratiskonsert 5. september med Maj Britt Andersen, Geirr Lystrup og Gaute Ormåsen.

Siste nyheter