NORAD: 60 år med samarbeid i Nepal

NORAD markerer nå 60 år med energisamarbeid i Nepal. FORUT gratulerer med markeringen av dette langsiktige og viktige utviklingssamarbeidet!

Les hele NORAD-artikkelen her: https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2023/et-energieventyr-60-ar-med-samarbeid-med-nepal/

FORUT i Nepal

FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen bruker også anledningen til å vektlegge betydningen av NORADs bidrag til annet utviklingssamarbeid i Nepal gjennom flere tiår.

Bildet øverst i artikkelen er fra Balika Peace Home, et krise- og omsorgssenter for jenter som FORUT har samarbeidet med i mange år.

Her kan du se en film fra Balika: https://forut.no/film-livet-pa-balika-etter-lockdown/

Rammeavtaler for utvikling

FORUT har over tid hatt femårige rammeavtaler med NORAD som et viktig rammeverk for mye innsats i Nepal.

-Med NORADs økonomiske støtte til frivillige organisasjoner som blant andre FORUT, er det skapt et betydelig og solid utviklingssamarbeid innenfor barnerettighetsarbeid og helse, sier Ida.

-I de senere åra har vi med støtte fra NORAD, egne FORUT-faddere og andre samarbeidspartnere også bidratt til en banebrytende oppbygging av et psykisk helsetilbud for barn og unge.

-Denne innsatsen er godt i gang, og skal videreutvikles betydelig i åra framover, avslutter FORUTs generalsekretær.

Her kan du lese mer om FORUTs satsing på psykisk helse i Nepal: https://forut.no/psykisk-helse/

Siste nyheter