76.000 barn til aksjon for en bedre verden

Barn i hele Norge markerer FN-dagen ved å lære om globale utfordringer og samtidig gjøre en innsats for å forandre verden. Svært mange skoler og barnehager som deltar i FORUTs aksjoner har markeringer i dag.

Målet med FN-dagen (24. oktober) er å gjøre folk oppmerksome på FNs mål og prestasjoner. Dette er også en dag for å hedre veteranene som har tjenestegjort for FN og jobbet for fred i konfliktfylte områder. 

Barnekonvensjonen 30 år

I år er det ekstra grunn til å feire barnekonvensjonen som fyller 30 år. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. Både barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål er viktige temaer i FORUTs aksjoner i barnehager og skoler i Norge.

Barns rettigheter er et av de viktigste temaene i FORUTs utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone.

– Vi er takknemlige og stolte av innsatsen som legges ned rundt omkring i landets skoler og barnehager. Gjennom FORUT Skoleløpet og FORUT Barneaksjonen lærer mange barnehagebarn om demokrati, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. Men de gjør også en konkret innsats for at jevnaldrende i andre land skal få det bedre, sier Kirsten Bjerkestrand Tschudi, som er pedagogisk kampanjeprodusent i FORUT.

Saken fortsetter under bildet.

FNs bærekraftsmål står sentralt i undervisningsopplegget i FORUT Skoleløpet.

Rekordmange deltakere

FORUTs aksjon for barne- og ungdomsskoler, Skoleløpet, har i år rekordmange deltakere. Over 14.000 elever lærer om Sierra Leone og at alle har rett til rent vann, noe som ikke er en selvfølge over alt. Gjennom undervisning og et solidaritetsløp samler de også inn penger til FORUTs arbeid. I FORUT Barneaksjonen, som er den klart største av sitt slag i Norge, deltar i høst over 62.000 barn.

– Mange deltakere betyr også viktige midler til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika. I Sierra Leone, som barna lærer om i årets aksjoner, bygges blant annet brønner og en barnehage. I tillegg er midlene avgjørende for at vi kan realisere barns rettigheter i alle FORUTs samarbeidsland, sier Tschudi.

Musikk motiverer

Et viktig element i både Skoleløpet og Barneaksjonen, er musikken.

– Vi er stolte av å samarbeide med Klaus Sonstad og Gaute Ormåsen i årets aksjoner, som sørger for at musikken har en sentral rolle i de pedagogiske oppleggene. Det er gøy å se at det engasjerer og motiverer barna, sier Tschudi.

Hun understreker at det fortsatt er mulig å delta i aksjonene, som kan gjennomføres når skolen eller barnehagen selv måtte ønske.

Siste nyheter