Barn aksjonerer for en mer rettferdig verden

Over hele Norge aksjonerer 67.000 barn i høst for at barn i fattige land skal få det bedre. De deltar i FORUTs pedagogiske aksjoner i barnehager og i grunnskolen.

Lørdag 24. oktober er FN-dagen. Det har barn over hele landet markert de siste dagene ved å delta i solidaritetsaksjoner til inntekt for FORUTs prosjekter for barn i andre land.

Kjemper mot fattigdom og urettferdighet

Gjennom FORUT Skoleløpet og FORUT Barneaksjonen lærer barnehagebarn og skoleelever om demokrati, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser.

Barnehagebarna blir kjent med Nanah (4) fra Sierra Leone og hverdagslivet i landsbyen hennes. Skoleelevene blir med Angel (7) til Nepal og den nye skolen som er bygget etter et stort jordskjelv. Men barna gjør også en konkret innsats gjennom innsamlingsaksjoner for at jevnaldrende i andre land skal få det bedre.

– Vi er utrolig takknemlige og stolte av innsatsen og engasjementet som vises. Barna lærer om likheter og forskjeller mellom livet her i Norge og livet i fattige land i sør, og de gjør en innsats i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Det er flott å se, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Koronatilpasning

1100 barnehager og 60 skoler har vist at det er mulig å delta i annerledesåret 2020 og likevel ivareta smittevernregler. FORUT har tilrettelagt aksjonene med ideer til aktiviteter og innsamling uten at folkemengder samles, og løsningsorienterte barnehageansatte og lærere landet over har vist stor kreativitet.

– Vi har vært veldig spente på denne høsten. Noen har falt fra, men det er svært gledelig å se at mange deltar. De pedagogiske aksjonene skaffer viktige midler til FORUTs bistandsprosjekter, og nå er disse pengene ekstra viktige for partnerne våre i Asia og Afrika i deres arbeid for å trygge barn under pandemien, sier Hagen.

Dette går pengene til

Pengene som blir samlet inn blir brukt til FORUTs utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia. For eksempel bygger FORUTs partnerorganisasjoner skoler, barnehager, helsestasjoner, brønner og hus for gjenbosetting av flyktninger.

I Nepal og India støtter også FORUT krisetelefoner og krisesentre for barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Dette har vært ekstra viktig under koronapandemien. Behovet har vært veldig stort og mange har fått hjelp.

Blomhaug skole i Hunndalen er blant dem som har deltatt i FORUT Skoleløpet denne uka.

Siste nyheter