Aktuelt tema i valgfaget «Innsats for andre»

Innsats for andre er et interessant valgfag i ungdomsskolen. Elever som velger dette, skal planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til sosial verdiskapning for en valgt målgruppe. FORUT Skoleløpet er midt i blinken som et prosjekt i dette valgfaget.

Faget begrunnes i de lange tradisjonene vi har i Norge for frivillig arbeid innenfor ulike samfunnsområder. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. 

Utdanningsdirektoratet skriver om det nye valgfaget på sine nettsider blant annet: Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

FORUT Skoleløpet er en aktivitet som passer godt inn i det nye valgfaget. Formålet er internasjonal solidaritet, og elevene setter seg inn i behovet for slik solidaritet og hva innsatsen bidrar til. Videre må de formidle dette til medelever og planlegge praktisk gjennomføring der medelever skal mobiliseres til innsats. Et slikt arrangement vil derfor i stor grad tilfredsstille fagets mål om trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe.

Valgfagselevene får nyttig erfaring i å planlegge og gjennomføre en aktivitet for hele skolen, samtidig som de gjør en viktig innsats for jevnaldrende i andre land. Det gir god mestringsfølelse, både å være ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet og å se resultatene av innsatsen som nedlegges.

Elevenes bidrag gjør at flere barn i fattige land får gå på skolen. Aktiviteten styrker også fellesskap mellom elevene fordi de deltar på noe som er større enn dem selv.

Les mer om FORUT Skoleløpet og den nye aksjonen «Læring gir energi».

Angel (7) fra Nepal er hovedperson i det pedagogiske materiellet «Læring gir energi» som tas i bruk i FORUT Skoleløpet.

Siste nyheter