Dårlig mental helse er et globalt helseproblem

Dårlig mental helse har enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvorfor får et så stort globalt helseproblem så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken? Det var spørsmålet under debatten «Alarmen går» på Arendalsuka.

I bunnen av denne saken kan du se filmen «Alarmen går» som ble vist innledningsvis under debatten. Her kan du se hele debatten arrangert av SOS Barnebyer og FORUT i reprise.

Stigmatisering

I første sekvens intervjuet Ane Tosterud Holte fra FORUT ekspertisen. Heidi Westborg Steel fra ICDP Norge, en stiftelse som jobber med foreldreveiledning, fortalte at mental helse er et stort stigma i store deler av verden. Hun har jobbet med mental helse i flere tiår.

– I mange lav- og mellominntektsland er det lite kunnskap om mental helse. Man skjønner ikke hva som skjer når folk er syke. Det fører for eksempel til at mentalt syke blir lenket fast i stedet for å få hjelp, sa Steel.

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT, kunne bekrefte inntrykket og dele erfaringer fra Nepal, der landets første barnepsykiatriske klinikk nylig ble ferdigstilt.

– Dårlig mental helse er både en medvirkende årsak til og en konsekvens av fattigdom, nød og ulikhet. Vi må snakke mer om dette og trenger å dele kunnskap, sa Hagen.

Felles mål

Andre sekvens var en debatt mellom Sindre Lysø fra AUF, Magnus Killingland fra KrFU og Leon Mossing fra Unge Høyre, ledet av Mathias Slettholm fra SOS Barnebyer.

De tre ungdomspolitikerne var enige i at mental helse må få mer plass i utviklingspolitikken, selv om de ønsker ulike framgangsmåter å drive bistand på.

– Ideelle organisasjoner spiller en vanvittig rolle for å få dette på dagsorden. Vi har tenkt at mental helse er et i-landsproblem i lang tid, sa Killingland fra KrFU. Han pekte på at utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF har gjort en viktig jobb for mental helse i utviklingspolitikken, blant annet gjennom å lansere en strategi for ikke-smittsomme sykdommer.

Ungdom må engasjere seg

Killingland mener også at dagens ungdom er flinkere til å snakke om mental helse, og at det hjelper at det nå skjer et generasjonsskifte. Leon Mossing fra Unge Høyre delte erfaringer fra Palestina, der det er stor mangel på ungdomspolitikere. Han tror nøkkelen er at flere ungdommer engasjerer seg både her i Norge og i andre land.

– Når vi ser på tallene og de politiske programmene så er det åpenbart at vi ikke har nok fokus på mental helse. Det har ikke så mye å si hvem du stemmer på. Meld deg heller inn i et parti for å påvirke, oppfordret Mossing.

– Ungdomsbevegelsen har vært viktig for å løfte denne problematikken. Mange ungdommer i Norge har kjent mentalt press på kroppen. Det har presset fram et fokus på mental helse, og det må også gjenspeiles i utviklingspolitikken, sa Sindre Lysø fra AUF.

Se filmen «Alarmen går: Mental helse i utviklingspolitikken»:

Siste nyheter