– Har aldri hørt en slik historie

Sandefjord videregående skoles solidaritetsaksjon sørger for at internflyktninger på Sri Lanka kan flytte hjem til egen tomt, eget hus og en trygg framtid. To elever og en lærer fra skolen besøkte prosjektområdet nord på øya i høst. Det gjorde inntrykk.

– Det er helt fantastisk å kunne se folkene vi hjelper i øynene og vite at pengene kommer frem, sier elevrådsleder Gabriel Varnes Weidemann.

Sammen med leder av solidaritetskomiteen, Eline Byre, og studierektor for yrkesfag, Helene Skinnarland Enoksen, besøkte han skolens prosjekt i landsbyene Ittawil og Pallai på Sri Lanka i september 2019. Her har FORUT og RAHAMA gjenbosatt 80 familier de siste tre årene for penger som solidaritetsaksjonen ved SVGS har samlet inn.

– Vi skulle bygge 60 hus, så får vi beskjed om at vi kan bygge 20 ekstra med de samme pengene. Jeg har aldri hørt en slik historie noen gang. Det er rørende, sier Weidemann.

Får en tilhørighet

Familiene får skjøte på tomt og et såkalt semipermanent hus. Huset kan senere bygges om eller bli en del av et større hus med støtte fra myndighetene. Vel så viktig er tilhørigheten de får i et lokalsamfunn og at statusen som flyktning blir slettet. Nå er skolen, FORUT og RAHAMA i gang med neste fase av prosjektet som fører til 60 nye hus, en skole og en barnehage.

– Det som har gjort mest inntrykk er møtene med menneskene og det å høre deres historie. De har flyktet fra krig og kan nå endelig komme tilbake. Det er fantastisk at pengene vi har samlet inn kan gi de en lykkelig slutt på historien sin og en fin fremtid, sier Eline Byre, som leder solidaritetskomiteen.

Se video fra besøket

Turen til Sri Lanka er viktig som dokumentasjon og motivasjon før høstens store innsamlingsdag 25. oktober. Man kan støtte aksjonen ved å Vippse penger til nr 131824.

Her kan du se en video fra da Eline, Gabriel og Helene besøkte Sri Lanka.

Siste nyheter