Åsane Folkehøgskole løp inn 340.000 kr

Det årlige solidaritetsløpet til Åsane Folkehøgskole rundt Lille Lungegårdsvann i Bergen satte i år rekord: Eventyrlige 340.000 kroner. Skolen inngår nå en ny femårsavtale om samarbeid med FORUT.

FORUT og Åsane Folkehøgskole har samarbeidet i mange år om skolens årlige innsamlingsaksjon, elevenes reiser og tilknytningen til partnere i FORUTs prosjektland. Det har blitt en tradisjon at elever og andre tilknyttet skolen løper rundt Lille Lungegårdsvann i Bergen for å samle inn penger til utviklingsarbeid. Løpet «Svett for menneskerett» satte i år ny rekord med hele 340.000 kroner.

Folkehøyskolens aksjon har til og med eget løpetøy.
India-engasjement

Skolen har med det bidratt med mer enn 1,3 millioner kroner til bygging av et rehabiliteringssenter i India for jenter som har vært utsatt for misbruk og overgrep. Suraksha-senteret drives av FORUTs mangeårige og anerkjente prosjektpartner, APSA , Association for Promoting Social Action. Prosjektet er nå fullfinansiert og avsluttet fra Åsane Folkehøgskoles side. FORUTs generalsekretær, Morten Lønstad, er stolt av samarbeidet.

– Jeg er imponert over hva Åsane Folkehøgskole har fått til. Årets resultat er formidabelt, og det er lett å forstå at det kreves mye og god planlegging for å oppnå dette. Takk til alle som har vært involvert, og ikke minst til alle de engasjerte elevene og deres sponsorer, som på hver sin måte har bidratt til å realisere dette viktige rehabiliteringssenteret for jenter sør for storbyen Bangalore i India, sier Lønstad.

Ny femårsavtale

FORUT og Åsane Folkehøgskole inngår nå en ny femårsavtale der skolens årlige innsamlingsaksjon og elevenes reiser fortsatt skal knyttes opp mot  FORUTs prosjektland og -partnere.

Gjester blir tatt imot av jentene på Suraksha-krisesenteret utenfor Bangalore i India. Åsane Folkehøgskole har finansiert store deler av dette senteret. Oslo Yoga og FORUT er også med på dette viktige spleiselaget.

Siste nyheter