Avslører Heinekens metoder i Afrika

Samarbeid med diktatorer og en krigsforbryter. Skatteunngåelser. Korrupsjon på høyt nivå. Uetisk markedsføring. Utnyttelse av svake politiske systemer. Superprofitt på ølsalg. Bruk av unge jenter som lokkeduer for salg av Heineken-øl. Gravejournalisten Olivier van Beemen har avslørt hvordan storselskapet Heineken opererer i Afrika.

Dette er noen eksempler på det van Beemen avslørte om Heineken sin virksomhet i Afrika i sin første bok om det nederlandske bryggeriselskapet, som kom ut i 2015. Det er ikke overraskende at boka skapte politisk brudulje i hjemlandet med sin kritikk mot en nasjonal helligdom og stolthet i Nederland. Nå har van Beemen kommet med en ny og engelsk versjon av boka; «Heineken in Africa».

Til Norge

Torsdag 25. april er van Beemen i Oslo for å presentere sin nye bok på et seminar i regi av FORUT, IOGT, Juvente og Blå Kors. Van Beemen er for øvrig nå nominert «de Tegel», en av de mest prestisjefylte utmerkelsene i hollandsk journalistikk.

Nominasjonen til journalistprisen viser til tre eksempler som van Beemen har dokumentert: En svindelsak med en hollandsk direktør som ville endt opp i nigeriansk fengsel i mange år hvis det ikke var for at han ble kjøpt fri med noen millioner dollar, Heinekens rolle under folkemordet i Rwanda, og seksuelle overgrep mot «øl-piker» som selskapet har plassert ut i barer og restauranter.

Den nye boka fyller på med nye eksempler på hvordan et multinasjonalt selskap kan operere i Afrika når de politiske systemene er svake og man tillater seg bruk av virkemidler som aldri ville blitt akseptert i hjemlandet Nederland eller i Vesten generelt. Undertittelen på boka er da også «a multinational unleashed». Det engelske uttrykket «unleashed» henviser til å slippe hunden løs fra båndet. «I fri dressur» er kanskje det mest treffende uttrykket på norsk.

Boka «Heineken in Africa» kan også kjøpes i Norge.

To sider av virkeligheten

Den nye boka til journalist van Beemen tegner et tosidig bilde av Heinekens operasjoner i Afrika. På den ene siden hvordan et multinasjonalt selskap kan operere på tvers av både lovgivning, egne etiske retningslinjer og god forretningsskikk. På den annen side hvordan Heineken har fått gjennomslag for sin egen fortelling om at selskapet hjelper Afrika og afrikanerne.

Van Beemen understreker at boka ikke handler om å avsløre skandaler eller sverte Heineken som bedrift. Boka skal vise hvordan svake politiske systemer og profittmuligheter i Afrika fører til uetisk og ulovlig opptreden fra multinasjonale selskaper. 

Superprofitt i Afrika

Boka viser til at Heineken tar ut superprofitt på sin virksomhet i afrikanske land. Ett eller to store selskaper dominerer ølmarkedene i mange land, noe som gir muligheter for å kontrollere prisene til egen fordel. En flaske øl kan koste mer i absolutte priser enn i Europa, samtidig som produksjonen er billigere. Det betyr at Heineken har en fortjeneste i Afrika som ligger nesten 50 % over det globale gjennomsnittet.

Heineken er et av de virkelig store multinasjonale selskapene med 165 bryggerier i mer enn 70 land. Van Beemen viser til at han første gang ble oppmerksom på Heinekens størrelse og betydning under et besøk i Tunisia i 2011 hvor han skulle dekke «sjasminrevolusjonen» for en nederlandsk avis. Da så han at selskapet hadde nære bånd til president Ben Ali og hans diktatoriske styre og ble bevisst at Heineken er et globalt, ikke et nederlandsk fenomen.

Det er seks års sammenhengende gravearbeid som ligger bak boka «Heineken in Africa». Olivier van Beemen har siden besøket i Tunisia besøkt mange av landene hvor Heineken opererer, gjennomgått utallige dokumenter og intervjuet 400 kilder i og rundt selskapet.

Siste nyheter