Cey-Nor: en bistandssuksess

Det er 50 år siden Juvente (den gang NGU – Norges Godtemplar Ungdomsforbund) startet et fiskeriprosjekt på Sri Lanka. Dette ble forløperen til FORUT som ble startet i 1981. På et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo 30. november ble jubileumet markert.

Flere av de som var til stede i Oslo denne dagen var også til stede på NGUs landsmøte i Bodø i 1967 da det historiske vedtaket om å starte et ambisiøst fiskeriprosjekt på øya Karainagar helt nord i Sri Lanka ble fattet.

– Aldri tidligere hadde en liten ungdomsorganisasjon gjort noe lignende, kunne en sterkt engasjert Arne Fjørtoft fortelle på en Skype-linje fra Myanmar.

Arne Fjørtoft deltok fra Myanmar.
Pioneren Fjørtoft

Arne Fjørtoft var initiativtaker og pådriver for Cey-Nor-prosjektet for mer enn 50 år siden og var derfor også hovedinnlederen på denne 50-årsmarkeringen som samlet et femti-talls tidligere og nåværende Juvente- og FORUT-aktivister.

Cey-Nor-prosjektet omfattet bygging av fiskebåter, fiskegarnproduksjon, isfabrikk, fryseri, fiskeprosessing og mekanisk verksted. På det meste var mer enn to tusen sysselsatt og om lag åtte tusen fiskebåter ble produsert.

Landsbyutvikling, husbygging, organisasjonsbygging og rusforebygging var bi-effekter av det mer industrielle eventyret. Fra 1967 og fram til 1981 ble prosjektet styrt av Ceylon-komiteen som besto av frivillige NGU-medlemmer i Oslo-området.

Mange medlemmer med ulik spisskompetanse reiste til Sri Lanka i denne perioden og jobbet i prosjektet. Flere av disse var til stede ved jubileumsmarkeringen. At prosjektet fortsatt lever og bidrar til både arbeidsplasser og båtproduksjon i Sri Lanka forteller om en enestående bistandssuksess.

Arne Fjørtoft, som var leder for Cey-Nor-prosjektet fra 1967 til 1981, ble senere generalsekretær i WIF – Worldview International Foundation. Til tross for sin alder (80 år i år) er han fortsatt en aktiv pådriver for et større miljøprosjekt i Myanmar. Fra Litteraturhuset i Oslo ble det sendt sterke og varme digitale hilsener og gratulasjoner til Fjørtoft – den største pioneren av alle.

Gunnar Sørbø, Christian Michelsens Institutt.
Fortsatt store utfordringer

Sri Lanka-kjenner Gunnar Sørbø fra Christian Michelsens Institutt deltok også. Han bidro med en analyse av situasjonen og utfordringen i Sri Lanka i dag sett i lys av den dramatiske krigen som herjet i perioden 1982 til 2009.

Gunnars Sørbøs hovedbudskap var at selv om krigen er over, står Sri Lanka overfor store utfordringer i forhold til å få på plass demokrati og en makt- og ressursfordeling som kan samle de ulike etniske og religiøse gruppene. Det må også komme en avklaring på hva som skal gjøres for å få til et verdig rettsoppgjør etter krigen, noe som kreves av det internasjonale samfunnet og som ikke kan skyves under teppet.

UD: – Engasjementet fortsetter

FORUTs generalsekretær Morten Lønstad kunne fortelle om FORUTs store prosjektengasjement i Sri Lanka fra 1981 og fram til i dag. Han kunne også informere om at 39 000 mennesker fortsatt ikke er gjenbosatt ni år etter krigens slutt, og at Sri Lanka fortsatt står høyt på FORUTs agenda.

Lisa Golden, Utenriksdepartementet.

Dette budskapet ble gitt til avdelingsdiretør i Utenriksdepartementet, Lisa Golden, som på sin side gratulerte Juvente og FORUT med sitt store og langvarige engasjement på Sri Lanka. Hun ga for øvrig også klart uttrykk for at norske myndigheter fortsatt har ambisjoner knyttet til sitt bilaterale utviklingsengasjement i landet, og at det sivile samfunn vil være en viktig kanal.

Rus som utviklingshinder

Øystein Bakke fra FORUT avsluttet med å vise til arbeidet med rusproblematikken der FORUT har høstet stor anerkjennelse for sitt arbeid med å sette rus inn i et utviklings- og fattigdomsperspektiv. Det startet med etableringen av ADIC i 1987 – et informasjonssenter som fortsatt lever.

Sri Lanka har på mange måter vært modell for FORUTs politiske arbeid og forebyggingsprosjekter globalt og i FORUTs øvrige samarbeidsland.

Øystein Bakke, FORUT.

Siste nyheter