De normale dagene er borte

FORUT samarbeider med MAGGA i Malawi, The Malawi Girl Guides Association. I et land med svake tradisjoner for folkebevegelser, arbeider MAGGA for at unge jenter og kvinner skal få styrker sine rettigheter og muligheter i samfunnet.

Her er noen bilder fra MAGGA sitt feltarbeid under Koronapandemien: ansatte og frivillige er fortsatt til stede i flere landsbyer, nå med fokus på smittevern og enkle hygienetiltak. Det deles ut vanntanker og såpe, slik at håndvask kan ivaretas selv om det er langt til vannkilden/brønnen.

Foreldre samles til diskusjoner om barn og unges situasjon og trygghet, som igjen bidrar til forebygging av vold og utnyttelse barn.

Jentegrupper har fortsatt sosialt samvær og noe undervisning, men det legges stor vekt på at nasjonale smitteverntiltak skal følges. Det betyr utendørs samlinger med sosial distanse, og sjekk av om noen har feber.

– Nå er det viktig at vårt arbeid fortsetter så langt det er mulig, sier Madalitso Maonga i MAGGA. – Vi ser at unge faller ut i dårlige vaner, blant annet med bruk av rusmidler. Vi ser også at flere jenter utnyttes seksuelt, når de normale hverdagene er borte og erstattet med mye usikkerhet og lite organisert virksomhet.

-Det er en fare for at mye av dette vil skape problemer for mange, også når koronapandemien og mange smitteverntiltak er over, fortsetter Madalitso.

Han og MAGGA er derfor opptatt av å holde aktivitet i gang, og snakke om hvordan familier og voksne nå må samarbeide med lærere og andre, slik at negativ sosial utvikling blir møtt med en lokal mobilisering.

-Dette arbeidet gjør vi sammen med FORUT, med egne prosjekter/programmer blant ungdom i hovedstaden Lilongwe og Blantyre lenger sør i landet.

-Mange er overveldet og bekymret på grunn av koronapandemien som enda en utfordring i en hverdag preget av fattigdom og lite ressurser. Nettopp derfor er det så viktig at MAGGA er der ute i landsbyområdene, og viser at vi bryr oss!

Foto: MAGGA

Siste nyheter