Den blå porten i Katmandu

Den blå porten står bokstavelig fast i mur. Det er katastrofene på innsida som er i stadig endring.

1098 Child Help Line i Katmandu i Nepal er en del av et nasjonalt nettverk av hjelpetelefoner og hjelpetilbud for barn som utsettes for vold, overgrep, barnearbeid og omsorgssvikt.

En redning for barn

Her ringer telefonen mange ganger om dagen. Noen dager ringer opptil 200 barn i hovestadsområdet inn hit. Her svarer flere ansatte og frivillige.

Mange får råd og veiledning som hjelper der de er. Andre får mer hjelp, og noen får hjelp med akutte redningsaksjoner.

Det er FORUTs partnerorganisasjon CWIN (Child  Workers in Nepal) som driver 1098 Child Help Line som en del av sin innsats i Nepal.

Sumnima Tuladhar er leder for CWIN. I oktober tok hun imot årets gruppe av støttespillere og FORUT-faddere fra Norge. Mange ønsker innsikt i hva FORUT og CWIN får til sammen i Nepal, og kjøper derfor en plass på dette unike reisetilbudet.

– Tusen takk for at dere kommer hit, og takk for at dere støtter dette arbeidet. Inntektene er selvsagt viktig for vårt hjelpearbeid, men dette handler også om vårt felles engasjement og solidariteten med barn som utsettes for katastrofale overgrep i sine unge liv. Hit kommer en jevn strøm av barn, hver med sin historie og sine katastrofer. Her får de trygghet, skolegang og en vei tilbake til et bedre liv, sa Tuladhar til reisefølget fra Norge.

CWINs brede engasjement 

I Nepal fører ekstrem fattigdom og erfaringer etter borgerkrig og katastrofale jordskjelv til at barn og unge føres ut i utrygghet, overgrep og akutte skadelige hendelser. Mange faller ut av skole eller kommer seg aldri til første skoledag.

Mange havner i barnearbeid i fabrikker og som barnehushjelper. Noen ender i trafficking og seksuelle overgrep i andre land.

CWIN har siden åttitallet vært en stadig sterkere stemme for barns rettigheter i Nepal. Det skjer gjennom arbeid med protester og lov- og løsningsforslag til landets myndigheter, men også gjennom en serie hjelpetiltak og mye feltarbeid.

Dette skjer bak denne blå porten i Katmandu, og mange flere steder. I løpet av denne perioden har CWIN hatt flere gjennomslag og bidratt til at Nepal nå har en sterkere lovgivning for beskyttelse av barn – og mer oppmerksomhet på barns rettigheter.

Feltarbeidet

Mange ansatte i CWIN har mange og dramatiske erfaringer med å rykke ut til barn og unge i akutte kriser på gata, i fabrikkene og private hus. Det er summen av politisk arbeid, samfunnspåvirkning og dette feltarbeidet som er redningen for tusenvis av jenter og gutter i Nepal.

Landet har fått på plass bedre lover for beskyttelse av barn, og hjelpetilbudet er styrket og forbedret. Nettverk som har fanget barn inn i barnearbeid og sexindustrien er oppdaget, forfulgt og dømt.

Likevel: CWIN er ikke i mål, de er underveis. FORUT har vært en sterkt støttespiller i mange år og skal fortsette dette arbeidet med støtte fra norske myndigheter, FORUT-faddere og andre støttespillere i barnehager, skoler og næringslivet. Det skal fortsatt være full fart framover bak den blå porten.

Anu og Mina 

Det er gode nyheter for Anu og Mina, som egentlig har andre navn. Begge er 14 år. Anu kom inn porten for to uker siden, mens Mina har vært under CWINs beskyttelse i to dager.

Begge er umiddelbart tatt inn i programmer der hver enkelt får tilrettelagt hjelp og veiledning. FORUT kan ikke dele detaljer for enkeltbarn, men i disse tilfellene handler det om både barnearbeid og overgrep.

Når FORUT er på besøk, står bokstavlæring på programmet.

Resten av historien til Anu og Mina blir bak den blå porten. Der skal de også få den første hjelpa, før mer langvarig hjelp kommer på plass på andre måter. I noen tilfeller lykkes også CWIN med en tilbakeføring til barnets familie, ofte med oppfølging i ettertid.

Satsing på psykisk helse

I de senere åra har FORUT bidratt til en stor satsing på et psykisk helse-tilbud for barn og unge i Nepal, sammen med CWIN. Det gjør vi fordi vi ser at barnas erfaringer og påkjenninger også skaper psykisk uhelse. Derfor blir psykisk helse-hjelp også en del av hjelpen tilbake til et fritt, selvstendig og trygt liv for hver enkelt av dem.

I Nepal handler dette om at FORUT nå tar nye og store steg i oppbyggingen av et psykiatrisk behandlingstilbud som ikke fantes i landet tidligere.

Du kan støtte det viktige arbeidet til FORUT og CWIN i Nepal ved å bli FORUT-fadder.

Siste nyheter