– Det er ingen penger igjen

Sitatet er hentet fra en The Guardian-artikkel om Sri Lanka fra januar i år. Dessverre er det sant både på et statlig og personlig nivå. Landet er på randen av konkurs, og en halv million mennesker er nå kastet ut i fattigdom siden pandemien startet. 

Den lille øystaten sør for India møter stadig større utfordringer. Vi har tidligere rapportert om økende fattigdom, matkrise, unntakstilstand og økende vold mot kvinner og barn. Dessverre ser det ut til at disse utfordringene forsterkes ytterligere i 2022, for Sri Lanka er på randen av konkurs. Det ser derfor ut til at landet fortsetter sin nedadgående spiral også i 2022. 

Vanskelige arbeidsforhold 
FORUT har fire sterke partnere på Sri Lanka: FISD, FRIENDS, HLAD og RAHAMA. De forteller om harde tider – hardere enn på lenge. Det er vanskelig å følge opp utviklingsprosjektene rundt om i landet, prosjekter som treffer de aller mest sårbare. Likevel er det lyspunkt, som RAHAMA-programmet «Food for work» (bildet over) der familier som har mistet inntekt på grunn av pandemien får støtte til matproduksjon. De kan i stor grad holde seg selv med mat, og det som er til overs kan selges til andre i lokalsamfunnet.

Sri Lanka har gjennom mange år hatt en positiv utvikling, men etter pandemiens inntog har landet stått i en finansiell og humanitær krise. Etter måneder med mangel på enkelte matvarer, gass og drivstoff, øker trykket videre med økt inflasjon, matpriser som går i taket og en statskasse som nærmer seg tom. For å spare diesel, som det er manko på, stenger staten elektrisiteten til hele landet to timer hver kveld. 

Dyrere mat rammer mange 
Partnerne våre på Sri Lanka rapporterer om en vesentlig tøffere hverdag for mange. Familier som før hadde greie inntekter, har ikke lenger råd til enkelte husholdningsvarer, og det svarte markedet øker betraktelig. Ris som før kostet 100 rupees har mer enn doblet seg til 250 rupees.  

Det sies at det er dyrt å være fattig, og mange i Sri Lanka kjenner nå dette på kroppen. Før kjøpte familier større kvanta av varer som melkepulver og ris, men nå er prisene så høye at de bare har råd til å kjøpe mindre pakninger. Disse er dessverre dyrere i kilopris. Konsekvensen er at en halv million mennesker er kastet ut i fattigdom, og vi ser dessverre at myndighetene har svært manglende kapasitet til å ta seg av sin egen befolkning. 

Krise for bøndene 
På toppen av matkrisa, har den srilankiske regjeringen valgt å forby kunstgjødsel og plantevernmidler. FORUTs partnere forteller at det er ønskelig med en omlegging til mer miljøvennlig landbruk, men at tidspunktet og måten det gjøres på kaster enda flere familier ut i fattigdom og sult. Bønder rapporterer om reduserte avlinger på opptil femti prosent. Og det i en tid der matpriser er høye og enkelte varer er borte fra hyllene. 

Fare for konkurs 
Pandemien, sammen med mangel på matvarer, gass og bensin, har betraktelig redusert turismen til Sri Lanka. Dette var en av hovedinntektskildene til landet. Bare innen turismen har over 200.000 mennesker mistet arbeidet sitt. Mange av disse er i uformell sektor som gjør at de ikke har noen sikkerhet eller trygghet. Fattigdom, arbeidsløshet og manglende turisme betyr også mindre penger i den allerede slanke statskassa. Det er overhengende fare for at Sri Lanka ikke vil ha penger til å betale de neste avdragene sine, og landet har store lån å betjene.  

En mulig konkurs vil skape enda større vanskeligheter for de mest sårbare. Regjeringen har dessverre prioritert skattelettelser og har enorme lån til blant andre Kina. Dette har satt dem i en svært utfordrende posisjon. Vi som er glad i og kjenner Sri Lanka, holder pusten i de nærmeste månedene og prøver å støtte våre srilankiske partnere så godt vi kan. 

Ane Tosterud Holte er internasjonal programkoordinator og landansvarlig for Sri Lanka i FORUT.

Siste nyheter