Dramatisk smitteøkning på Sri Lanka

Sri Lanka opplever nå en dramatisk økning i antall smittede og døde av covid-19. Den kritiske situasjonen i nabolandene India og Nepal, har dessverre, men ikke uventet, skylt over øysamfunnet. 

Bare fra forrige uke er det nesten 50 prosent økning i smittede og over 100 prosent økning i døde av covid-19. Situasjonen er prekær, og denne uken ble det innført et reiseforbud mellom provinsene. Srilankerne forbereder seg på ytterligere lockdown på mandag, men mange har dessverre ikke noe å forberede seg med. Helsevesenet som allerede er presset, kan lett bryte sammen om tallene fortsetter å stige slik det har gjort i nabolandene.  

Lockdown betyr null inntekt og mer vold

Den uformelle økonomien i Sri Lanka utgjør rundt 70 prosent. Det betyr at svært mange lever fra hånd til munn. Under lockdown mister mange sin sårt tiltrengte inntekt, og situasjonen blir raskt veldig vanskelig for tusenvis av familier.

Det fortelles også om mennesker som ikke tør å fortelle at de er smittet, fordi de må ut og skaffe seg en inntekt eller mat til familien sin. Myndighetene prøver å bøte på med å gi små nødhjelpspakker, men svært mange blir ikke nådd. Kombinasjonen av alt dette gjør situasjonen i Sri Lanka ustabil og usikker – spesielt for de fattige.

I løpet av de første månedene med lockdown i fjor, så våre partnere 40 prosent økning av vold og overgrep mot kvinner og barn. Mange ser nå svart på de neste ukene der de er låst inne med sin overgriper. Heldigvis har FORUTs partnerorganisasjoner igangsatt ulike kvinnegrupper og Alert Groups som er til stede i lokalsamfunnene og kan oppdage vold og bidra med hjelp.

Myndighetene strammer grepet 

Samtidig som viruset herjer, utnytter regjeringen krisetiden til å stramme grepet om egen befolkning og om det sivile samfunn. Dessverre er krisetid også tid før økt korrupsjon og mer sentralisering av makt.

Det er allerede dårlige forhold for det sivile samfunn, og myndighetene viser ingen tegn til å gjøre situasjonen bedre, tvert imot. Myndighetene krever at midler som private organisasjoner har satt av til eksempelvis kvinne- og barneprosjekter skal omdisponeres til å finansiere myndighetenes covid-19-tiltak.

Organisasjonene yter allerede en god del hjelp til mennesker som står uten inntekt som følge av pandemitiltakene, men finner det veldig urovekkende at myndighetene forsøker å ta kontroll over midler som er innsamlet til andre formål.

Siste nyheter