Dramatisk utvikling på Sri Lanka

Sri Lanka står i en økonomisk og politisk krise og en økende folkelig protestbølge. Økte priser og mangel på mat rammer mange. Landet står foran en humanitær katastrofe. Generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT er dypt bekymret for hva som kan skje i landet i tida framover.

Mandag 9. mai kom nyheten om at statsminister Mahinda Rajapaksa trekker seg som følge av opptøyene, få uker etter at regjeringen gikk av på grunn av landets enorme økonomiske problemer. 

Samme dag ble fem personer drept og mer enn 200 skadet i gatene. Tusenvis av soldater er satt ut i hovedstaden Colombo for å håndheve et portforbud, melder NTB.

Krisen blir omtalt som den alvorligste på Sri Lanka siden selvstendigheten i 1948. Statsministerens yngre bror, Gotabaya Rajapaksa, har til nå gitt beskjed om at han ikke vil trekke seg som president. Dette skaper bekymring for at demonstrasjonene og volden den siste tiden vil fortsette og øke i styrke.

Kriser og dårlig lederskap

Sri Lanka står nå midt oppe i en dyp økonomisk krise. Det er allerede mangel på mat, medisiner og drivstoff. Hver dag er strømtilførselen stengt i flere timer.

Våren 2021 innførte regjeringen et uventet forbud mot kunstgjødsel – uten at gode erstatninger fantes på markedet. Det har resultert i avlinger på kun 50 til 60 prosent av tidligere nivåer. Dermed er Sri Lanka ikke lenger i stand til å dekke landets behov for ris, og har blitt avhengig av import av denne basisvaren. 

Krisen øker stadig i omfang, og med det frustrasjonen og demonstrasjonene i landet.

– Jeg frykter at vi vil se stadig mer mer uro og vold i tida framover. Når foreldre ikke har mat til barna sine, blir de desperate, sier Ida Oleanna Hagen.  

FORUTs generalsekretær var selv på besøk på Sri Lanka i slutten av mars, og så hvordan mangel på mat og drivstoff førte til bekymring og økende frustrasjon i store deler av befolkningen. 

Det er flere kriser som har rammet dette landet samtidig, der fravær av inntekter fra turismen, store lån og en regjering som gikk til valg på skattelette, har ført til å utenlandsreservene er brukt opp og landet har slått seg selv konkurs. 

– Vi ser nå et land som snart ikke vil ha tilgang på mat og medisiner, og vi står på begynnelsen av stor humanitær katastrofe, sier Hagen.

Hun forteller at FORUT følger utviklingen tett, og at målet er å opprettholde framdriften i organisasjonens innsats og engasjement gjennom lokale partnerorganisasjoner.

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.
Tilbake til fattigdom

Den økonomiske krisen har kastet over en halv million mennesker ut i fattigdom. Dette  antallet vil øke. Mange på Sri Lanka baserer sin inntekt på dag-til-dag arbeid, og rundt 60 prosent av økonomien er i den uformelle sektoren. 

Det betyr at svært mange ikke har noe økonomisk eller sosialt sikkerhetsnett. 

Bygningsbransjen, som har gitt mange arbeid, har i stor grad stoppet eller redusert aktiviteten sin på grunn av en dobling av kostnader på sement og andre byggevarer. Dermed blir slike kriser raskt dramatiske for de aller fattigste, som i liten grad har reserverer de kan tære på.

FORUTs partnerorganisasjoner på Sri Lanka arbeider med å sikre at lokalbefolkningen flere steder får helt nødvendig støtte til å skaffe basisvarer.

FORUT har arbeidet på Sri Lanka i mange tiår, og har store nettverk og god lokal myndighetskontakt. Det er viktig når innsatsen tilpasses de ulike krisene i landet. Nå handler stadig mer om å hindre at folk synker ned i enda dypere fattigdom på grunn av mangel på mat og andre nødvendige varer.

Siste nyheter