– Dypt problematiske investeringer

Oljefondet har investert 133 milliarder kroner i den globale alkoholindustrien. Det er dypt problematisk og fører ikke til en samstemt politikk for utvikling. Derfor bør Norges Bank utrede å trekke fondet ut av denne industrien. Det var budskapet til FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, i høringen om Statens Pensjonsfond Utland i Finanskomiteen på Stortinget.

FORUT deltok i høringen sammen med vår eierorganisasjon, IOGT i Norge.

Under kan du lese både innlegget til Ida Oleanna Hagen og spørsmålene som kom etterpå:

Takk for invitasjonen til å kunne delta. Mitt navn er Ida Oleanna Hagen og jeg er generalsekretær i bistandsorganisasjonen FORUT. Vi har i over 40 år hatt en særlig oppmerksomhet på alkohol og narkotika som utviklingshinder og stein til byrden for land og folk i sør.

Oljefondet hadde ved inngangen til 2022 mer enn 133 milliarder kroner investert i alkoholselskaper. Vi i FORUT og våre partnere i Asia og Afrika mener at disse investeringene er dypt problematiske på grunn av den negative innflytelsen alkohol har på helse og velferd. I tillegg er investeringene i skarp konflikt med de politiske målene for global helse som Norge arbeider for å fremme gjennom utviklings- og bistandspolitikken og i globale fora. 

Og nettopp det siste poenget er viktig her; et langsiktig og tålmodig arbeid, der Norge har spilt en viktig rolle, når et foreløpig høydepunkt i mai i år, der WHO på sin helseforsamling skal vedta en handlingsplan for å redusere alkoholskader globalt. 

Alkohol er for lengst blitt anerkjent som en av de store risikofaktorene for global folkehelse, inkludert psykisk helse og ikke-smittsomme sykdommer som kreft. I 2010 vedtok WHO en global strategi for å redusere skader fra alkohol. Senere har organisasjonen fulgt opp med et spesifikt program, SAFER, som skal fremme de best dokumenterte metoder for alkoholkontroll. Og i 2015 ble kampen mot alkohol- og narkotikaskader inkludert som et eget delmål (3.5) i FNs bærekraftsmål om god helse og velferd for alle.  

I tillegg har jo Norge, som det første landet i verden, utarbeidet en egen strategi for inkluderingen av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet. Den påpeker også hvordan kommersielle krefter ofte går på tvers av hensynet til å forebygge sykdom og skader. 

Som bistandsorganisasjon, er det viktig for oss å gjøre dere oppmerksomme på at folk og land i sør rammes ekstra hardt av alkoholskader. I Afrika er hvert fjerde dødsfall under 40 år knyttet til alkoholbruk.  

Derfor foreslår FORUT at Finanskomiteen tar inn følgende merknader til Meld. St. 9 (2021-2022):  

  • Ber Finansdepartementet gi Eierskapsutvalget i Norges Bank et oppdrag om å utrede grunnlaget for å trekke SPU ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk og cannabis.  
  • Ber Etikkrådet utrede om alkoholselskapenes bruk av uetisk reklame (blant annet rettet mot barn og unge) og utilbørlig innblanding i nasjonale og internasjonale politikkprosesser er grunnlag for å be NBIM trekke seg ut av enkelte alkoholselskap.

Etter innleggsrunden fikk FORUT og IOGT to spørsmål fra medlemmer av komiteen.

– Hva slags omfang utgjør alkoholselskapene dere snakker om og hva slags type selskaper er dette, spurte Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet.

– Det er under ti store selskaper som dominerer det globale markedet av særlig øl og sprit. Disse gigantene har enorme økonomiske muskler og bruker dette til å skaffe seg politisk innflytelse. De jobber for at næringspolitiske interesser skal gå foran de helsepolitiske interessene, og de kjemper mot alle former for regulerende virkemidler, svarte Hagen.

– Er det ikke mer fornuftig å sortere etter etisk standard enn å ekskludere lovlige produkter, som alkohol er i disse landene, spurte Helge Orten fra Høyre.

– Det er en veldig god idé å se på etisk standard. Alkohol er en legal vare. Det er også tobakk, og i mange markeder også cannabis. Det er viktig at Oljefondet og norske politikere følger med. For den globale alkoholindustrien driver uetisk markedsføring og utøver politisk press for å øke sin profitt. Det er mange gode grunner, også på bakgrunn av bransjens etiske standard, for å ekskludere alkoholselskaper fra SPU, svarte Hagen.

Siste nyheter