Et avtrykk av Hetland på Sri Lanka

En dag i mars står et storøyd lite korps klare til innsats, helt nord på Jaffna-halvøya på Sri Lanka. Tre årtier med borgerkrig la dette området i grus, men nå vender livet tilbake. Hetland videregående skole har i flere år samarbeidet med FORUT, og uten skolens innsats hadde ikke dette storøyde korpset eksistert.

Denne dagen i mars 2022 er FORUTs generalsekretær på besøk, sammen med et følge fra både Sandefjord VGS og Åsane folkehøgskole fra Hylkje utenfor Bergen. Begge skolene samarbeider med FORUT, men denne formiddagen skal vi først og fremst feire innsatsen til Hetland VGS i Stavanger. 

Fest og formkake 

Korpset til barnehagen Valikamam Nord må være et av verdens mest sjarmerende korps, med taktfulle toner og en snittalder på bare litt over tre år. Korpset tar reisefølget inn porten ved den lokale butikken, og ned til en ny og blåmalt barnehage med et mylder av barn, foreldre og oss besøkende. Her ville FORUT gjerne hatt med representanter fra Hetland VGS også, men vi har uansett fått til en åpningsfest med stor oppmerksomhet på barna som hver dag har nytte og glede av dette stedet.

Etter korpsets opptreden er det tradisjonell lystenning, velkomsthilsen fra lokale myndigheter og kake til alle. Barna framfører sang og dans, og viser fram flotte bokstav- og dyretegninger.

Se video nederst i saken.

Verdien av en barnehage 

Barnehagen, som er bygget med støtte fra Hetland VGS, er en viktig brikke i et stort arbeid for gjenbosetting av krigsflyktninger på Jaffna. Borgerkrigen ble avsluttet i 2009, etterfulgt av flere år med minerydding, før disse store landområdene ble frigitt til sivile formål.

Nå er Valikamam preget av sivil bosetting og stadige tilskudd av små butikker, markedsplasser, skoler og barnehager. Mange her er optimistiske, selv om pandemien og en stor og alvorlig økonomisk krise skaper mye usikkerhet for framtida både på Jaffna og i resten av landet.  

I en slik hverdag blir denne barnehagen ekstra viktig, fordi barna får et trygt sted for lek og læring, men også fordi mødrene kan bruke tid på å skape egne arbeidsplasser og egne inntekter. I barnehagen er det mye lek, men også klargjøring for den skolegangen som venter.

– Vi lærer barna tall og bokstaver gjennom leken, slik at de skal være godt rustet for skolegang og framtidig utdanning, forteller en av de ansatte. 

Partnerskapet mellom Hetland og Valikamam Nord 

FORUT har arbeidet på Sri Lanka siden 1967, med mål om å bygge opp sterke og konkrete partnerskap for utvikling for både lokalsamfunn og enkeltfamilier som ofte lever i ekstrem fattigdom på Sri Lanka. Generalsekretær Ida Oleanna Hagen understreket dette, da hun var med på den offisielle åpningen av barnehagen i Valikamam Nord.  

– FORUT og våre lokale samarbeidspartnere her på Sri Lanka er helt avhengige av at Hetland VGS og andre skoler og bedrifter i Norge støtter vårt arbeid med fattigdomsbekjempelse og gjenreisning. Uten en slik støtte hadde vi ganske enkelt ikke kunne ha bygget denne flotte barnehagen på Sri Lanka, med så mange barn i lek og trygghet som vi ser her i dag, sier Hagen.

Hun understreker også at FORUT alltid sørger for lokal forankring i sine prosjekter, slik at eierskapet ligger i de familiene som får hjelp. På den måten blir FORUTs støtte helt konkret i forhold til de lokale behovene, slik at familiene her nord på Sri Lanka selv kan bygge videre på det vi har fått til gjennom byggingen av nye bolighus, skoler og barnehager. 

– Med støtten fra Hetland VGS har vi også kunnet satse på etablering av spare- og lånegrupper for kvinner, slik at de hjelper hverandre med etableringen av småskala matproduksjon og næringsliv. Dette danner igjen grunnlaget for viktige inntekter til familiene, og små steg framover for barn og voksne. Det er også et viktig poeng at barna i denne barnehagen får to næringsrike måltider hver dag, og det er ingen selvfølge i et land der pandemi og økonomisk krise nå sender stadig flere tilbake i fattigdom og mangel på nok mat.

En applaus for våre venner i Stavanger 

I mars 2022 var altså ungdommer fra både Sandefjord VGS og Åsane folkehøgskole ved Bergen med FORUT på besøket til Jaffna og nord-områdene på Sri Lanka, men akkurat i Valikamam gikk applausen denne dagen til elever og ansatte på Hetland VGS. Skolens innsats er veldig verdifull for alle barna her, og er også godt synlig med skiltet på veggen på barnehagen. 

Nå ser FORUT fram til videre samarbeid og innsats med Hetland VGS, og ikke minst til at noen fra skolen kan være med til Sri Lanka og se resultatene av det vi får til sammen.

Siste nyheter