Et tall – et barn – en framtid

Det er lavt skydekke over Katmandu, og FORUT sitter på et møterom på den barnepsykiatriske klinikken på Kanti Childrens Hospital. Det er tid for tall, selv om alt handler om enkeltbarn, mødre og fedre som kommer hit fordi noe er grunnleggende galt.

Trenger vi virkelig dette?

Spørsmålet ble stilt på et offentlig kontor i 2008, da Dr Arun Kunwar for første gang sa at Nepal trengte en psykiatrisk klinikk for barn.

– Det fantes ikke noen egen helsehjelp for psykisk syke barn, de ble sendt til voksenavdelinger eller stengt inne hjemme, forteller Arun da vi møter han.

Han hadde påbegynt en langdistanse av et arbeid, som landets eneste barnepsykiater. FORUT og vår partnerorganisasjon CWIN kom i kontakt med Arun noen år senere. Sammen påbegynte vi arbeidet med landets første barnepsykiatriske klinikk.

FORUT-faddere setter igang

Med økte inntekter fra gamle og nye FORUT-faddere ble klinikken ferdigstilt, som et av de virkelig store satsingene i regi av FORUT. Sammen med Norsk psykiatrisk forening kunne vi realisere Aruns ambisjoner om et helt nytt behandlingstilbud til noen av de mest sårbare barna i Nepal. De som satt skremt i voksenpsykiatrien, eller bak låste dører i leiligheter og landsbyer.

Dette nye tilbudet hjalp 600 barn i oppstartsåret 2015. I 2023 passerer klinikken 12.000 behandlede barn.

Store behov, større satsing

Det er grunn til å anerkjenne verdien av den hjelpen 12.000 barn og deres familier har fått og får på klinikken. Men dette arbeidet skal også videre. Denne klinikken skal med støtte fra FORUT nå fram til mange flere barn på ulike måter. Stadig kommer nye ansatte til klinikken, og stadig tas det nye steg.

– Vi kan ikke tenke at alle skal komme hit, sier Arun Kunwar.

Han forteller om igangsettingen av et telemedisinsk tilbud, og om produksjonen av opplæringsprogrammer og manualer for helsepersonell spredt ut over hele Nepal.

– Vi har allerede laget en rekke faglige opplegg som nå er i bruk over hele landet, og som nå bidrar til at psykisk syke barn får mer og bedre helsehjelp. Over 120 helsearbeidere og 600 lærere har vært igjennom en grunnopplæring som sørger for at flere barn får den hjelpa de trenger, og dette er opplæring som også støttes av verdens helseorganisasjon, WHO.

Dr Arun Raj Kunwar (t.v.) sammen med Geir Riise fra FORUT-styret, som er på besøk i Nepal for andre gang. – Nå trenger vi nye faddere i Norge som kan bidra til enda mer innsats her, sier han.

Jordskjelvkatastrofen som et veiskille

Nepal ble rammet av et katastrofalt jordskjelv i april 2015. Flere enn 7.000 mennesker i Katmandudalen døde, og flere tusen bygninger kollapset. Tusenvis av barn og unge fikk hus, skoler og egne liv lagt i grus.

Sorg, fortvilelse og fattigdom forsterket helsekrisene og utviklingen av depresjoner, hysteri og psykisk sykdom. I et land der 42% av innbyggerne er under 18 år ble manglene i helsetilbudet åpenbare.

– Dette ble en øyeåpner for for myndighetene. Nå er vi enige om at Nepal trenger en satsing på psykisk helsehjelp for barn og unge, forteller Arun Kunwar og hans team på klinikken i Katmandu.

Veien videre

Høsten 2023 er det full fart på poliklinikken i Katmandu. Sengeposten i andre etasje er forsinket av faglige og administrative grunner, men åpner mest sannsynlig om få uker.

Dr Arun Kunwar har lange og intense dager, men ser også framover mot nye satsinger i nært samarbeid med sentrale og lokale myndigheter.

– Vi må ha på plass egne nasjonale utdanningsløp, slik at vi får utdannet flere som kan utvikle framtidas psykiske helsetilbud for barn og unge, sier Arun.

– Vi må fortsette utbyggingen av telemedisin fordi dette landet er så preget av spredt bosetting og lange avstander i vanskelige tilgjengelige fjellområder.

FORUT fortsetter 

I tillegg til det som allerede er gjort, trenger Nepal en stor satsing på forebygging og lavterskel helseinnsats på skoler og i lokalsamfunn over hele landet. Psykisk sykdom er fortsatt noe mange forbinder med skam og stigmatisering, men mye er heldigvis i endring.

FORUT og CWIN ser at mye er gjort på dette området på få år, og vi ser at arbeidet vekker internasjonal anerkjennelse. Høsten 2023 åpner en ny avdeling for ungdomspsykiatri med støtte fra Norge, og flere planer for mer innsats er igang.

Det handler om rapporteringer og tall på antall barn og unge behandlet, og det handler om budsjetter og søknader om støtte til arbeidet i Nepal, i Norge og internasjonalt. 

Men først og fremst handler det som alltid om hvert barn hjulpet. Hvert barn og hver familie satt i stand til å komme ut av sykdom, stigma og skam. Det er slik vi bygger bærekraftig utvikling for enkeltbarn og hele samfunn.

Vil du støtte FORUTs arbeid for barns psykiske helse? Bli FORUT-fadder!

Siste nyheter